Predsednik BSX Racing Teama, Tilen Frank, ni mogel skriti razočaranja: »Zelo dobro vam gre od rok, da boste do konca uničili ostale športe in športnike, ki se z vsakim evrom borimo, da lahko preživimo.«.

Športno kolesarsko društvo BSX racing team iz Maribora, je zaslužno, da je pred osmimi leti BMX proga v Mariboru znova zaživela. Poleg BMX šole, ki šteje več kot 60 članov, prirejajo številna tekmovanja, ki se jih udeležijo tekmovalci iz vse Evrope. Žal pa so bili vsa ta leta primorani sami poskrbeti za finančni vložek v proge, zgolj s pomočjo nekaj manjših sponzorjev. Občina v preteklosti BMX progi ni namenila pretirane pozornosti. Na tekmah višjega ranga se organizacija le-teh navadno pokrije kar iz štartnin tekmovalcev.

Občinski prispevek razočaral

Tilen Frank, predsednik BSX Racing Teama, ni mogel skriti razočaranja nad prispevkom iz letnega programa športa MO Maribor, kjer so za vzdrževanje omenjene proge dobili zgolj 564 evrov letno. Omenjen znesek navadno zadostuje potrebam na nivoju mesečnega vzdrževanja. Franku se zdi absurdno, da kljub temu, da je BMX proga javno dostopna vsem, občina ne nameni večjega posluha urejanju le-te.

Proga je dobro obiskana, dnevno jo obišče tudi 50 ali več obiskovalcev, največjo zasedenost pa beležijo med vikendi.

»Do konca boste uničili športe in športnike« 

»Zelo dobro vam gre od rok, da boste do konca uničili ostale športe in športnike, ki se z vsakim evrom borimo, da lahko preživimo. Progo nam uničujejo določeni obiskovalci, ki ne upoštevajo navodil in poletne nevihte, jaz pa naj z malo več kot 500 evri, osem mesecev vzdržujem BMX progo, ki je boljše urejena kot pol športnih objektov Maribor,« je zapisal na družabnih omrežjih in omenil tudi, da bo proga v bodoče plačljiva.

Pred tremi leti je neurje progo uničilo do te mere, da je bila nekaj časa zaprta. Sanacijo so krili na svoje stroške.

Za naš portal je dejal, da gre ob tem, ko omeni konec brezplačni uporabi proge, sicer za zadnji možni scenarij, a v kolikor ne bodo našli druge opcije, morda večjo podporo sponzorjev, se bodo žal morali odločiti za takšen skrajni ukrep. »Glede na to, da je proga javno dostopna vsem, si seveda želimo, da bi mariborska občina sofinanciranje vzdrževanja.«.

Preteklo leto dobili enkrat več sredstev

Kljub temu, da je število članov isto kot preteklo leto in so prijavili iste programe, so  večino le-teh zavrnili. »Poleg tega smo dobili skoraj pol manj sredstev, lani smo iz istega naslova prejeli okoli 2700 evrov, letos 564,53 evrov za vzdrževanje in 1.338,59 evrov za letni program športa. Zanima me na podlagi česa so nam dodelili manj sredstev? To mi ni jasno,« se ob koncu sprašuje Frank.