Objavljena sta predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin.

Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin sta od danes objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin. Hkrati je danes na vseh občinah stekla javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Geodetska uprava bo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja zbirala do 15. oktobra.

Na Geodetski upravi RS (Gurs) so danes predstavili predloge novih modelov vrednotenja nepremičnin in pojasnili, kako lahko uporabniki dostopajo do poskusno izračunanih vrednosti nepremičnin. Podatki o vrednosti so javni in jih je mogoče na spletnem naslovu https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/ izbrskati na podlagi naslova za enodružinske hiše oz. na podlagi številke stanovanja za stavbe z etažno lastnino.

Gre sicer šele za predlog modelov in poskusno izračunane vrednosti po teh modelih, oboje pa se lahko še spremeni. Ta trenutek zato pritožbe na vrednost nepremičnin še niso možne, posamezniki lahko Gursu podajo le pripombe na same modele oz. občinam denimo predlagajo spremembo vrednostnih con, je v izjavi za medije povedal direktor urada za množično vrednotenje nepremičnin Dušan Mitrović.

“Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji se je od leta 2017 do danes dvignila s 123 milijard na 160 milijard evrov. Nekatere nepremičnine bodo tako vredne tudi 20, 30 ali 40 odstotkov več kot glede na stare modele,” je dejal Mitrović.

Največje spremembe se kažejo predvsem pri stanovanjskih hišah in stavbnih zemljiščih, pri katerih so se cene v zadnjih letih najbolj zvišale. Lokacijsko se bo najbolj povečala vrednost nepremičnin na najboljših lokacijah, kot so območje Ljubljane s primestnimi občinami, Obala in turistična območja, kot je denimo Bled.

Po 45-dnevnem roku, v katerem lahko posamezniki podajo pripombe na predlagane modele, se bodo do njih najprej opredelile občine, na Gursu pa bodo modele po potrebi prilagodili. Vlada mora do konca marca 2020 potrditi končni predlog modelov, na podlagi ažuriranih podatkov pa bodo nato nepremičninam določene posplošene vrednosti.

1. aprila prihodnje leto bo tako vsak lastnik po pošti prejel t.i. zbirno potrdilo o posplošenih vrednostih njegovih nepremičnin, ki bo uradni dokument. Posplošena vrednost, ki bo nepremičninam pripisana na ta dan, se bo lahko razlikovala od danes objavljenega poskusnega izračuna.

Šele po 1. aprilu bo možno tudi uveljavljanje posebnih okoliščin za posamične stavbe, kot je denimo izredno neugodna mikrolokacija ali močno poškodovana struktura stavbe – če bo lastnik nepremičnine tako pripombo posredoval že sedaj, bo ta brezpredmetna.

Na Gursu so za namen pridobivanja pripomb oz. predlogov in podajanja informacij javnosti odprli več komunikacijskih kanalov – klicni center na telefonski številki 080 20 09, elektronski naslov vrednotenje@gov.si, ljudem so na voljo spletni portal www.mnv.e-prostor.gov.si z vsemi podatki in dokumentacijo ter Gursovi uslužbenci na vseh 41 lokacijah geodetskih pisarn, je pojasnil generalni direktor Gursa Tomaž Petek.

Petek je ocenil še, da sta v tokratnem ciklu množičnega vrednotenja tako razpoložljivost kot kakovost podatkov “bistveno boljša” kot v preteklem.

Posplošene vrednosti nepremičnin se uporabljajo v najrazličnejše namene

Eden od njih bo v prihodnje morda tudi nepremičninski davek, a na Gursu poudarjajo, da je uvajanje takega davka vprašanje za ministrstvo za finance. Sistem Gursa bo, kot je poudaril Petek, večnamenski – uporabljale ga bodo denimo banke, zavarovalnice, država pri vprašanju socialnih transferjev, nepremičninske agencije in podobno.

Premier Marjan Šarec je danes v državnem zboru sicer dejal, da “v tej konstalaciji vlada ni sposobna sprejeti nepremičninskega davka”, saj ne verjame, da bi lahko dosegli konsenz.

STA