Jutri bodo začele veljati letne vinjete za 2010, ki so kovinsko rumene barve in so v prodaji od 1. decembra lani.

Vozniki pozor, danes, 31. januarja, je zadnji dan veljavnosti letne vinjete za lansko leti (kovinsko rožnate barve), cestninske nalepke, ki omogoča uporabnikom vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru. Vinjeta sicer velja za tekoče leto od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja prihodnjega leta (skupaj 14 mesecev).

Cena: 110, 30 in 15 evrov

Vinjeta za leto 2020 je, kot smo poročali, kovinsko rumene barve. Za letno vinjeto je treba odšteti 110 evrov, za mesečno 30 in 15 evrov za tedensko. Cena letne vinjete za dvosledna vozila (z višino nad prvo osjo 1,30 metra ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kilogramov, s priklopnim vozilom ali brez njega) bo 220 evrov, 60 evrov je treba plačati za mesečno in 30 evrov za tedensko vinjeto. Pri vinjetah za enosledna motorna vozila (motorji) je cena letne 55 evrov, polletne 30 evrov in tedenske 7,50 evrov.

Kazni 300 oziroma 500 evrov

Nadzor nad pravilno uporabo vinjete izvajajo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars), Finančna uprava Republike Slovenije in Policija»Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne in ustrezno nameščene vinjete na vozilu se šteje za kršitev zakona o cestninjenju in je sankcionirana s kaznijo 300 oziroma 500 evrov,« še navaja Dars. Polletna vinjeta velja šest mesecev od dneva njenega nakupa oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni. Mesečna vinjeta velja od trenutka nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu njenega nakupa, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni, tedenska pa sedem zaporednih koledarskih dni od vključno dneva, ki ga določi uporabnik ob nakupu vinjete.

Decembra nakupili za 22,93 milijona evrov vinjet 

Sicer pa je Dars med 1. decembrom 2018 in 30. novembrom lani prodal za 195,15 milijona evrov vinjet, kar je na letni ravni za 6,9 milijona evrov več. Vozniki so decembra nakupili že za 22,93 milijona evrov vinjet z letnico 2020, kar je za slab milijon evrov več kot so decembra predlani nakupili rožnatih. V Sloveniji so vinjete naprodaj na Darsovih prodajnih mestih ter na več kot 1500 prodajnih mestih prodajalcev, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o prodaji vinjet. Vsa uradna prodajna mesta so opremljena z Darsovim certifikatom, na njih pa je kupcem zagotovljena izdaja računa z navedeno serijsko številko vinjete, v primeru kratkoročnih vinjet njihovo pravilno luknjanje, v primeru napak pa ustrezni reklamacijski postopki.