S 1. aprilom bo biometrična osebna izkaznica uporabna tudi kot kartica zdravstvenega zavarovanja.

Fotografija je simbolična

Lekarniška zbornica Slovenije priporoča vsem uporabnikom zdravstvenih storitev, da imajo pri sebi še vedno tudi kartico zdravstvenega zavarovanja. Izvajalci v zdravstvu uporabljajo zelo različne tehnične rešitve in se težave z uporabo biometrične osebne izkaznice lahko pojavijo.

Zavarovana oseba se tudi v prihodnje sama odloči, ali bo uporabljala osebno izkaznico ali kartico zdravstvenega zavarovanja, saj slednja ostaja v uporabi. Za otroke do 12. leta starosti se še vedno uporablja le kartica zdravstvenega zavarovanja.

S seboj vzemite obe kartici

»Obe kartici vzemite s sabo ob obisku lekarne in drugih izvajalcev v zdravstvu. Ta vam bo povedal, ali je pri njih že mogoča uporaba biometrične osebne izkaznice,« je povedala Katja Gombač Aver, direktorica Obalnih lekarn Koper.

V Sloveniji imamo 350 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.