Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.

Vlada je danes sprejela tri programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi letošnjih poletnih ujm. Za sanacijo škode po povodnji v začetku avgusta bo namenila 222 milijonov evrov. Predplačila bodo prejela občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine.

Trije programi pomoči

Kot je na novinarski konferenci povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, se prvi danes potrjeni program nanaša na neurja 12. in 13. julija. Občinam in direkciji za vode bo država namenila skupno 3,61 milijona evrov.

Drugi program se nanaša na neurja, ki so Slovenijo prizadela med 17. julijem in 3. avgustom. Vreden je 8,54 milijona evrov.

Najbolj obsežen je tretji program, namenjen financiranju odpravljanja posledic škode zaradi neurja 4. avgusta, ki so mu sledile uničujoče poplave. Vreden je 222 milijonov evrov in temelji na predhodni oceni škode v višini 1,095 milijarde evrov.

Za predplačila občinam je vlada postavila dva kriterija. Prvi kriterij je, da je minimalna ocena škode 20.000 evrov. Obenem je vlada maksimalno nakazilo, ki bo nakazano občinam, omejila na dvakratnik primerne porabe občin. Obenem se je zavezala, da bodo vse občine, ki bodo ta sredstva sposobne porabiti v roku enega leta, prejele dodatna sredstva do zakonsko določenih 40 odstotkov vrednosti ocenjene škode,” je povedal.

Kot je pojasnil, so se za omejitev na dvakratnik primerne porabe občin odločili, ker se je izkazalo, da v nekaterih občinah ocena škode tudi za več kot desetkrat presega občinski proračun.

Izplačila predvidena v nekaj tednih

Brežan je napovedal, da bodo z ministrstvom za finance storili vse, da bodo sredstva izplačana v nekaj tednih. Pred tem bodo z vsemi občinami prejemnicami sklenili sporazume, nato pa podrobno spremljali porabo teh sredstev. “Občine bodo morale v okviru pravic porabe oziroma nakazanih sredstev sporočiti svoje prednostne naloge in v skladu z njimi ta sredstva tudi uporabiti,” je dejal.

Za sanacijo vodotokov država pričakuje dodatno pomoč. V ta namen je objavila mednarodni razpis za pomoč pri sanaciji, ki se je iztekel prejšnji teden. Direkcija za vode z najugodnejšimi ponudniki že sklepa sporazume, zato Brežan pričakuje, da bodo prve okrepitve v obliki dodatne mehanizacije na terenu že prihodnji teden.

Omenjeni ukrepi temeljijo na noveli zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki jo je državni zbor sprejel kmalu po ujmi v začetku avgusta.

Vlada je danes tudi potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij med 12. in 13. julijem, ki skupno znaša 37,95 milijona evrov. Od tega je škode na kmetijskih zemljiščih za 1,4 milijona evrov, škode na uničenih stavbah za 579.000 evrov, delne škoda na stavbah za 8,09 milijona evrov, škode na gradbeno-inženirskih objektih pa za 11,71 milijona evrov, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Skupna škoda na vodotokih znaša 11,7 milijona evrov, na gozdnih cestah 729.000 evrov, na državnih cestah 990.000 evrov, v parkih kulturne dediščine 655.000 evrov. Skupna škoda v gospodarstvu je dosegla 2,1 milijona evrov. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delno škodo na stavbah v oceni škode občinskih komisij.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letos, s čimer je dosežen prag za uporabo sredstev državnega proračuna.