Ministrstvo za delo, ki si prizadeva za manj nasilja med ženskami in moškimi, je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti za leto 2019. Osredotočen je na problem nasilja med zmenkanjem in na delo s fanti za preseganje stereotipov.

Ministrstvo za manj nasilja med moškimi in ženskami tudi z razpisom. Po slovenski nacionalni raziskavi iz leta 2010 je psihično nasilje v partnerskem odnosu doživelo 49 odstotkov anketirank, fizično nasilje 23 in spolno sedem odstotkov. V zadnjem letu pred opravljanjem položaja je psihično nasilje doživelo 50 odstotkov anketiranih žensk, fizično šest in spolno dva odstotka.

Od pregledovanja telefona do omejevanja prijateljskih stikov

Nasilje, ki ga ženske doživljajo v partnerskih odnosih, se velikokrat ne začne šele, ko se par preseli v skupno stanovanje, ampak že v času, ko še ne živita skupaj. Namen tovrstnih projektov je ozaveščanje in opolnomočenje mladih, da prepoznajo prve znake nasilja, denimo pregledovanje telefonskih klicev in sporočil ter omejevanje stikov s prijateljicami in prijatelji.

O tej vrsti nasilja v naši družbi ne govorimo dovolj, mladi pa imajo velikokrat popačene predstave o partnerskih odnosih,” so opozorili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na svoji spletni strani.

Spolni stereotipi negativno vplivajo na oba spola

Od leta 2017 do konca letošnjega leta izvajajo projekt, ki se deloma navezuje tudi na nasilje med zmenkanjem. Gre za projekt Odklikni!, ki ga sofinancira EU in s katerim opozarjajo na nasilje, ki ga dekleta in ženske doživljajo na spletu. Številni mladi se danes namreč spoznajo na spletu in nasilje s spleta se velikokrat odrazi tudi, ko se fant in dekle srečata v živo.

Ob področju dela s fanti za preseganje spolnih stereotipov pa na ministrstvu svarijo, da spolni stereotipi, torej družbena pričakovanja, kakšna naj bi bila vloga žensk in moških v družbi, nimajo negativnega vpliva zgolj na ženske, ampak tudi na moške. Ministrstvo je na dvodnevni mednarodni konferenci za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jo je organiziralo oktobra, predstavilo, kaj vse za preseganje spolnih stereotipov počnejo na Finskem in Islandiji.

Učitelji in učiteljice so na podlagi svojih vsakdanjih praks na konferenci potrdili, da bi bili tovrstni projekti potrebni tudi v Sloveniji. S tokratnim razpisom, želijo spodbuditi nevladne organizacije, da naslovijo tista področja, kjer spolni stereotipi vplivajo na fante, denimo izbira smeri šolanja ali poklica in njihova vloga v odnosu.

Razpis za kar 50.000 evrov

Po razpisu, ki je bil v uradnem listu objavljen 28. decembra, je na voljo okvirno 50.000 evrov. predvidoma pa bo sofinanciranih vsaj pet projektov, od katerih bo vsak lahko prejel največ 10.000 evrov. Raziskave niso predmet tega razpisa, saj ni namenjen raziskovalnim institucijam, ampak nevladnim organizacijam in sofinanciranju manjših projektov, ki se izvajajo prvič.

Dosedanja praksa kaže, da imajo takšni pilotni projekti na terenu med mladimi dolgotrajnejši učinek. Velikokrat gre pri naslavljanju določene teme za razvoj novih pristopov, ki so lahko uporabni še leta po koncu projekta. Ker so sofinancirani iz javnih sredstev, je njihova uporaba brezplačna.