V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec se zavedajo vse slabše epidemiološke situacije, zato so sprejeli vse potrebne preventivne ukrepe.

V Socialno varstvenem zavodu Hrastovec, ki ima svoj sedež v občini Lenart, so objavili, da glede na splošno slabšanje epidemiološkega stanja v državi od petka, 9. oktobra v zavodu in v vseh dislociranih bivalnih enotah niso možni obiski in da so ukinjeni vsi dopusti stanovalcev. Izhodi stanovalcev iz zavoda in iz dislociranih enot v trgovino so možni samo v spremstvu delavca, ki poskrbi za vse potrebne ukrepe preprečevanja širjenja okužb (zaščitna maska, fizična razdalja in higiena rok). V trgovino lahko stanovalci odhajajo samo po nujne stvari.

Zdenka Mlakar, vodja socialne službe v SVZ Hrastovec,  je pojasnila: “V tem trenutku v zavodu nimamo nobenega okuženega stanovalca, okužb prav tako ni med zaposlenimi”.

V tem trenutku v zavodu nimamo nobenega okuženega stanovalca, okužb prav tako ni med zaposlenimi.

»Imamo krizne sestanke, pripravljene imamo vse potrebne ukrepe oziroma protokole v primeru pojava okužbe«, je še povedala Mlakarjeva in dodala, da je v zavodu in v 23-ih zunanjih enotah trenutno 630 stanovalcev.

Iz zavoda so še sporočili, da imajo zaposleni navodila, da naj potekajo le najnujnejši sestanki, vse ostalo se je potrebno dogovarjati preko elektronske pošte. Na sestankih naj bo čim manj ljudi (velik prostor, zračenje, razkuževanje rok, fizična razdalja, zaščitna maska). Sestanki naj bodo čim krajši.

Glede na vse slabšo epidemiološko stanje v državi, ponovno vse zaposlene naprošajo, da se ne udeležujejo večjih srečanj, druženj in da ravnajo odgovorno, najprej do sebe, sodelavcev in do stanovalcev ter da pri delu upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužb.

Aprila v dislocirani enoti v Apačah sum na okužbo

Spomnimo, da se je meseca aprila pri enem izmed stanovalcev dislocirane bivalne enote v Apačah pojavil sum na okužbo z novim koronavirusom. Okuženega so takrat namestili v za to pripravljeno izolacijsko sobo, ostalim stanovalcem pa so namestili zaščitne maske in izvedli poostrene ukrepe za zajezitev širjenja virusa.