Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, kot so slaba komunikacija, slaba organizacija dela, negotovost zaposlitve in podobno, lahko vplivajo na razvoj težav v duševnem zdravju zaposlenih.

Psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, kot so slaba komunikacija, slaba organizacija dela, negotovost zaposlitve in podobno, lahko vplivajo na razvoj težav v duševnem zdravju zaposlenih. Gre za vedno bolj perečo problematiko, ki se s staranjem delovne sile še zaostruje, posledice neustreznega obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj pa se med drugim kažejo tudi v povišanem odstotku bolniških odsotnosti zaposlenih. A delodajalci lahko z ustreznimi ukrepi poskrbijo, da je delovno mesto varovalni dejavnik duševnega zdravja.

Do konca septembra 2021

Z namenom izboljšanja duševnega zdravja zaposlenih, zlasti starejših, se je v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pričel izvajati projekt »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. Projekt se bo zaključil konec septembra 2021,  sofinanciran pa je s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vključenih 10.000 zaposlenih iz podjetij s sedežem

V okviru projekta NAPREJ bo razvit program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT), v katerega bo vključenih 10.000 zaposlenih iz podjetij s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. V okviru programa PSDT se bo izvajalo izobraževanja, psihološka svetovanja in informiranje zaposlenih o področju duševnega zdravja. Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih vplival tudi na izboljšanje medosebnih odnosov na delovnem mestu ter večjo motiviranost zaposlenih, da več pozornosti namenijo skrbi za lastno duševno zdravje. Slednje je zelo pomembno, saj je posameznik v prvi vrsti sam odgovoren za svoje zdravje, delodajalec mu lahko pri tem le pomaga na način, da mu omogoča delo v spodbudnem, urejenem in podpornem delovnem okolju.

Aktualne informacije na spletni strani

Spremljajte projektno stran www.naprej.eu, kjer bodo objavljene aktualne informacije o strokovnih konferencah, posvetih za delodajalce in izobraževalnih dogodkih za managerje, na katere ste vljudno vabljeni vsi, ki bi želeli pridobiti aktualne in uporabne informacije s področja ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj na delovnem mestu.