Z današnjim dnem začenja veljati novela kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja.

Slika je simbolična

Z današnjim dnem začenja veljati novela kazenskega zakonika, ki med drugim zaostruje opredelitev za storitev kaznivega dejanja zlorabe položaja, kot kaznivo dejanje določa potovanje v tujino z namenom terorizma in kot stransko kazen uvaja možnost izgona tujca, ki stori kaznivo dejanje. Novela prinaša predvsem tri glavne sklope sprememb, in sicer zaostritev pregona kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, uvedbo možnosti izgona tujca iz države kot stranske kazni ter zaostritev pregona nekaterih kaznivih dejanj s področja gospodarstva. Pri slednjem novela širi pregon kaznivega dejanja zlorabe položaja. Po zdaj veljavnem zakoniku morata biti namreč pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazana kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode, po noveli pa bo za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

Kaznivo dejanje tudi potovanje v tujino z namenom terorizma

Pri pregonu kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, se bo po novem kot kaznivo dejanje štelo tudi potovanje v tujino z namenom terorizma ali priprava takšnega potovanja, prav tako se zaostruje definicija ščuvanja k terorizmu oziroma njegovo javno poveličevanje. Za ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj tako ne bo več veljal le dejanski namen spodbuditi teroristično dejanje, ampak bo za pregon zadoščalo že dejstvo, da je šlo za ščuvanje ali javno poveličevanje.

Novela tudi inkriminira objavo posnetkov s seksualno vsebino brez privolitve posameznika ter zaostruje pregon izigravanja delovno-pravne zakonodaje in pravic iz socialnega zavarovanja, ko gre za kršenje pravic več delavcem.

STA