Na dodiplomski in enoviti magistrski študij je za prihodnje študijsko leto na univerzah razpisanih 17.396 mest.

Na univerzah se v petek zaključuje vpis v prvi letnik za sprejete v prvem roku. V tem prijavnem roku se je na dodiplomski in enoviti magistrski študij 2019/20 prijavilo 14.590 oseb, sprejetih jih je bilo 11.051. Vpisi na višje šole potekajo še do srede.

Najvišji delež sprejetih glede na prijave ima mariborska univerza

Na dodiplomski in enoviti magistrski študij je za prihodnje študijsko leto na univerzah razpisanih 17.396 mest, na katerih je bilo v prvem prijavnem roku sprejetih 11.051 bodočih brucev. To je v primerjavi z lanskim prvim prijavnim rokom nekaj manj kandidatov. Lani so namreč v prvem roku od 14.704 prijav sprejeli 11.119 kandidatov. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ima najvišji delež sprejetih glede na prijave mariborska univerza, kjer so sprejeli 83,3 odstotka prijavljenih. Sledijo samostojni visokošolski zavodi in koncesionirani visokošolski zavodi, tam so sprejeli 82,7 odstotka prijavljenih. Na primorski univerzi so sprejeli 81,6 odstotka prijavljenih, na ljubljanski pa 72,1 odstotka.

Podatki o prostih mestih na portalu eVŠ

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta. Podatki o prostih mestih bodo objavljeni na portalu eVŠ, kjer morajo kandidati tudi oddati prijavo za vpis. Vpis v prvi letnik za sprejete v drugem roku pa bo od 25. do 30. septembra. V drugem prijavnem roku se na prosta vpisna mesta lahko poleg tistih, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, prijavijo tudi kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem roku oziroma so se iz tega programa izpisali do petka (16. avgusta).

Zadnji dan za pritožbo na izid izbirnega postopka

Petek je tudi zadnji dan za pritožbo na izid izbirnega postopka prvega prijavnega roka v višješolskem izobraževanju. Vpis na višjo šolo za študijsko leto 2019/20 za sprejete v prvem roku sicer traja do srede oz. 21. avgusta. Objava še prostih mest pa bo 23. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe.

Pomemben vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov

Drugi prijavni rok bo potekal od 26. do 30. avgusta. Izid izbirnega postopka v drugem roku bo znan 23. septembra, vpisi na višje šole bodo trajali do 1. oktobra. Kandidati se lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec morajo natisniti s spletne strani in ga poslati priporočeno Višješolski prijavni službi v Celje. Oddati smejo samo eno prijavo, na katero pa lahko napišejo oziroma se prijavijo v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske programe. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj bodo uvrščeni v prvega, za katerega bodo izpolnili vse vpisne pogoje.

Tudi prošnja za bivanje ali subvencijo

Do petka pa morajo prošnjo oddati tudi bodoči študentje, ki želijo prihodnje študijsko leto bivati v študentskem domu ali dobiti subvencijo za bivanje v zasebni nastanitvi. Do tega roka morajo prošnjo oddati tudi dijaki, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in kandidati, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za bivanje.