Partnerji v okviru slovensko-avstrijskega čezmejnega projekta so razvili hibridno e-kočijo na električni pogon, ki so jo predstavili v dvorcu Rakičan. V kočijo je vgrajen električni motor s hranilnikom energije, ki konjem omogoča lažjo vleko ter tako tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb.

Kočijo so razvili v okviru čezmejnega projekta E-Carraige 4CBST, ki gradi na spodbujanju naravi prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma in oblikovanju inovativnih turističnih produktov ter sloni na kulturni dediščini, bistveni za obe regiji, to je na konjih in kočijah, so sporočili partnerji pri projektu. V okviru projekta bodo skupno razvili tri tovrstne kočije, ena je v lasti RIS Dvorca Rakičan, preostali dve pa bosta razvila avstrijska projektna partnerja.

Kot je povedal direktor RIS Dvorca Rakičan Robert Celec, je čezmejno sodelovanje pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni.

Na voljo bodo različne tematske poti in doživetja

Razviti turistični produkti bodo prilagodljivi letnim časom in različnim skupinam, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji. Vse poti ter kočije bodo tekom projekta tudi testirali, so navedli.

Čezmejno projektno sodelovanje vključuje pet projektnih partnerjev. RIS Dvorca Rakičan nastopa kot vodja projekta, Univerza v Mariboru in avstrijske organizacije Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, EC Energie Center Lipizzanerheimat in Tourismusverband Region Oberwart pa kot projektni partnerji.

Projekt v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija traja 30 mesecev, skupna vrednost upravičenih sredstev znaša dobrega 1,1 milijona evrov, pri čemer znesek iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj obsega dobrih 980.000 evrov.

Smernice projekta in načini delovanja:

Iz RIS Rakičan so o projektu zapisali:

Slovenija in Avstrija si že stoletja delita segment zgodovine, tradicije in izročil. Ena najbolj izstopajočih tradicij so konji, jahanje in kočijaštvo, ki je, predvsem v Sloveniji, v zadnjih letih potisnjeno v ozadje. Čezmejno sodelovanje je pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. Trendi turizma gredo v smer personaliziranih trajnostnih produktov in pristne izkušnje, zato projekt sloni na oblikovanju celovitega turističnega produkta, ki je po kulturni dediščini bistven za obe regiji – konjih in kočijah. Vključili bomo slovenske in avstrijske turistične prednosti, kot so tradicija, naravna (Natura 2000) ter kulturna dediščina (gradovi) in jih ponudili na popolnoma nov in kreativen način. V središču projekta je razvoj inovativnih kočij in razvoj turističnih produktov. V kočijo bo vgrajen električni motor s hranilnikom energije, ki bo konjem omogočil lažjo vleko, kakor tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb. Turistični produkti bodo prilagodljivi letnim časom in velikostim skupin, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji. Vse poti ter kočije bodo tekom projekta tudi testirane in prilagojene tako, da bodo na koncu ponudile vrhunski turistični produkt, ki bo povečal atraktivnost in število nočitev v čezmejnem prostoru.