Davčni zavezanci lahko povračilo nekritih fiksnih stroškov za zadnje lansko četrtletje uveljavljajo še do petka, so danes spomnili na Finančni upravi RS (Furs). Upravičenci, ki so vlogo oddali že pred uveljavitvijo sedmega protikoronskega zakona, a so zdaj pogoji zanje ugodnejši, morajo vložiti novo vlogo.

Delno kritje fiksnih stroškov je podjetjem, ki zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponudil šesti protikoronski zakon, ki velja od 28. novembra.

Vlogo mogoče oddati samo prek portala eDavki

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra lani, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra lani, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so jim prihodki v zadnjem lanskem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Vloge je mogoče vlagati samo prek Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Za najbolj prizadeta podjetja pomoč v višini 2000 evrov na zaposlenega 

Sedmi protikoronski zakon, ki velja od 31. decembra 2020, je med drugim določil, da lahko najbolj prizadeta podjetja zaradi epidemije covida-19 – ki so jim prihodki upadli za več kot 70 odstotkov – prejmejo pomoč v skupni višini največ 2000 evrov na zaposlenega, torej še enkrat več kot po njegovem predhodniku.

Upravičenci, ki so vloge že oddali po šestem protikoronskem zakonu, a bi bilo pri izračunu najvišje dovoljene pomoči zanje ugodneje upoštevati določbe sedmega protikoronskega zakona, morajo zdaj te vloge po navedbah Fursa popraviti. Ob tem so opozorili, naj že vloženih izjav ne stornirajo, pač pa vložijo popravek.

Upravičenci, ki so vloge že oddali po šestem protikoronskem zakonu, a bi bilo pri izračunu najvišje dovoljene pomoči zanje ugodneje upoštevati določbe sedmega protikoronskega zakona, morajo zdaj te vloge po navedbah Fursa popraviti. Ob tem so opozorili, naj že vloženih izjav ne stornirajo, pač pa vložijo popravek.

Če nove določbe iz sedmega protikoronskega zakona ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, vloge ni treba vlagati še enkrat. Prav tako ne, če je bil kriterij glede števila zaposlenih po šestem protikoronskem zakonu za upravičenca ugodnejši.

Na ta način se jim bodo namreč predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po šestem protikoronskem zakonu, predvsem pa se bo pri izračunu limita 1000 oz. 2000 evrov na zaposlenega na mesec upošteval tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši, so pojasnili.

Če nove določbe iz sedmega protikoronskega zakona ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, vloge ni treba vlagati še enkrat. Prav tako ne, če je bil kriterij glede števila zaposlenih po šestem protikoronskem zakonu za upravičenca ugodnejši.