Poslovanje bolnišnic je zelo slabo, bolnišnice so lani prejele okoli 300 milijonov iz proračuna, od tega je 234 šlo samo za covid dodatke, je povedal minister za zdravje.

Foto: Vlada, RS

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na novinarski konferenci povedal, da niso prejeli nobenih podatkov o poslovanju bolnišnic. Ko so jih uspeli zagotoviti, pa so ugotovili, da so zelo slabi. “Na osnovi tega smo se odločili, da gremo v zamenjavo svetov zavodov v tistih najbolj kritičnih ustanovah,” je ob tem najavil. “Vse skupaj bomo skušali stabilizirati in kasneje priti do tega, da bo poslovanje bolnišnic proti koncu leta pozitivno. Ustanovljen je bil Urad za nadzor, ki ga bo vodil Aleš Šabeder,” še je povedal minister.

234 milijonov v enem letu samo za covid dodatke

Poslovanje bolnišnic je zelo slabo, kot je povedal svetovalec ministra Aleš Šabeder, so bolnišnice lani prejele okoli 300 milijonov iz proračuna, od tega je 234 šlo samo za covid dodatke. V prvih petih mesecih je pet bolnišnic v Sloveniji poslovalo negativno. Med njimi je tudi UKC Maribor, ki je ustvaril 3 in pol milijona izgube.

V prvih petih mesecih leta je pet bolnišnic v Sloveniji poslovalo negativno. Med njimi je tudi UKC Maribor, ki je ustvaril 3 in pol milijona izgube. 

“Veliko vprašanj in ne veliko odgovorov”

V celotnem poslovanju je trend porasta odhodkov. Skupni porast je za 133 milijonov. “Ob takih številkah imamo veliko vprašanj in ne veliko odgovorov,” je povedal Šabeder.

Zaradi slabega poslovanja bodo zamenjali svet v zavodu v devetih ustanovah, petih največjih in štirih najbolj kritičnih. S tem bodo poskušali vse skupaj stabilizirati, da bo poslovanje bolnišnic do konec leta pozitivno.