V skladu z evropsko direktivo se cena plina na trgu oblikuje prosto, kar pomeni, da se odjemalec in dobavitelj dogovorita zanjo.

Umestitev skupnih kurilnic oziroma odjemalcev, katerih letni odjem presega 100.000 kilovatnih ur, med majhne odjemalce nikakor ne bi pripomoglo k znižanju cen zanje, kakor tudi ne k stabilnemu delovanju plinskega trga, ocenjujejo na ministrstvu za infrastrukturo. Razlog za to vidijo v delovanju evropskega plinskega trga.

V okviru enotnega trga z zemeljskim plinom v EU lahko od leta 2007 vsi manjši in večji odjemalci plina samostojno izberejo dobavitelja in z njim sklenejo pogodbo o dobavi. Enotni trg je povzročil postopno izenačevanje cen zemeljskega plina na območju EU, kar je za Slovenijo pomenilo postopno nižanje cen za končne odjemalce, so na ministrstvu pojasnili v sporočilu za javnost.

Cena plina določa trg

V skladu z evropsko direktivo se cena plina na trgu oblikuje prosto, kar pomeni, da se odjemalec in dobavitelj dogovorita zanjo. Pri sklepanju pogodb o dobavi se loči med majhnimi odjemnimi mesti, kamor sodijo posamezni gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci do 100.000 kilovatnih ur odjema letno ter večjimi odjemnimi mesti.

Odjemalci imajo odgovornost

Pri večjih odjemalcih so pogodbene cene plina višje, zato dobavitelji navadno šele po podpisu pogodbe za oskrbo s plinom kupijo plin za te odjemalce na plinskem vozlišču. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da je čas nakupa izredno pomemben, kar je v tej kurilni sezoni še posebej močno izpostavljeno.

“Odjemalci plina oz. upravniki v njihovem imenu na večjih odjemnih mestih imajo tako dodatno odgovornost, da poskrbijo tudi za pravilen čas nakupa plina. Glede na situacijo je verjetno kar nekaj večjih odjemalcev plina, kljub očitnim trendom dvigovanja cen plina čez leto, zamudilo pravi čas nakupa ali pa so upali na padec cen v zadnjem delu leta, kar pa se ni zgodilo,” so opozorili.

Kot so pojasnili na ministrstvu, se posledično v letošnji kurilni sezoni pojavljajo tudi znatne razlike v strošku za dobavljen plin med končnimi odjemalci, ki so lahko tudi sosedje in imajo enako porabo plina za ogrevanje.

Med večje odjemalce sodijo namreč tudi skupne kurilnice, tudi tiste, preko katerih se oskrbujejo gospodinjstva.

Uvrstitev skupnih kurilnic med male odjemalce ni rešitev

Tako so upravniki, ki so odgovorno in pravočasno pristopili k pridobivanju ponudb, tudi za leto 2022 uspeli zagotoviti ugodno ceno za oskrbovana gospodinjstva. Tisti upravniki, ki tega niso storili, so bili v zadnjem četrtletju 2021 izpostavljeni nakupu plina po višjih cenah.

Iz opisanega postopka delovanja plinskega trga je razvidno, da umestitev skupnih kurilnic (odjemalcev večjih od 100.000 kilovatnih ur) med majhne odjemalce nikakor ne bi pripomoglo k znižanji cen za te odjemalce, kakor tudi ne bi prispevalo k stabilnemu delovanju plinskega trga. Tak pristop tudi ni predviden v evropski zakonodaji,” so pojasnili na ministrstvu.

Smer, ki jo namreč zasleduje tudi nova evropska plinska direktiva, katere osnutek je bil objavljen 15. decembra lani, so aktivni in odgovorni odjemalci, kar v primeru skupnih kurilnic še posebej naslavlja upravnike večstanovanjskih stavb oziroma kurilnic, ki bodo tudi v prihodnje morali angažirano in aktivno slediti možnostim optimalne in cenovno ugodne oskrbe s plinom, so še zapisali na ministrstvu.