Vlada Roberta Goloba je opravila nekatere kadrovske spremembe.

Vir: Twitter

Vlada je na današnji seji opravila več imenovanj v ministrstvih, imenovala 13 državnih tožilcev ter vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, navaja Ukom.

Vlada danes imenovala 13 državnih tožilcev

Vlada je na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev, ki so že bili s strani ministrstva posredovani Vladi Republike Slovenije, vendar jih prejšnja vlada ni imenovala. Na današnji seji je tako vlada imenovala dva državna tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, po enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Vlada imenovala vladno pogajalsko skupino

Vlada je imenovala vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v naslednji sestavi:

 • Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, vodja pogajalske skupine,
 • Urban Kodrič, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo, namestnik vodje pogajalske skupine,
 • Saša Jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, članica,
 • Igor Šoltes, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, član,
 • Tina Heferle, državna sekretarka, Ministrstvo za notranje zadeve, članica,
 • Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,
 • Dejan Židan, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • Marko Rusjan, državni sekretar, Ministrstvo za kulturo, član,
 • Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje, članica,
 • Rudi Medved, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo, član,
 • Matej Skočir, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, član,
 • Samuel Žbogar, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Matjaž Krajnc, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,
 • Tina Seršen, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, članica,
 • Marko Koprivc, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, član,
 • Matej Kalan, državni sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, član,
 • Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo, član,
 • Lidija Apohal Vučković, Inšpektorat za javni sektor, članica.

Pogajalska skupina izvaja aktivnosti, vezane na usklajevanje predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Vlada je sprejela tudi sklep, da vodja pogajalske skupine in njen namestnik lahko na posamezno sejo pogajalske komisije povabi le nekatere člane pogajalske skupine, glede na vsebino usklajevanja predpisov s področja plač v javnem sektorju in pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Razrešili več direktorjev direktoratov na ministrstvih

Vlada Roberta Goloba je na svoji drugi seji razrešila več direktorjev direktoratov na ministrstvih in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Do sprememb je prišlo na ministrstvih za notranje zadeve, obrambo, šolstvo, okolje in prostor ter zunanje zadeve, so po seji vlade sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukoma).

STA objavlja seznam razrešenih in imenovanih direktorjev direktoratov.

Ministrstvo za notranje zadeve

-direktorat za logistiko in nabavo: razrešen Matjaž Vede, za vršilko dolžnosti imenovana Bojana Bučinela

Ministrstvo za obrambo

 • direktorat za logistiko: razrešen Uroš Korošec, za vršilca dolžnosti imenovan Željko Kralj
 • direktorat za obrambno politiko: razrešen Uroš Zorko, za vršilca dolžnosti imenovan Rolando Žel
 • generalni sekretar ministrstva za obrambo: razrešen Marko Doblekar, za vršilca dolžnosti imenovan Marko Lovše

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • direktorat za investicije: razrešen Boris Munišič, za vršilca dolžnosti imenovan Iztok Žigon
 • direktorat za visoko šolstvo: razrešen Franc Janžekovič

Ministrstvo za okolje in prostor

 • direktorat za okolje: po odstopu dosedanjega direktorja Iztoka Slatinška za vršilko dolžnosti imenovana Tanja Bolte

Ministrstvo za zunanje zadeve

 • direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko: razrešen Jernej Müller, za vršilca dolžnosti se imenuje Bogdana Batiča
 • direktorat za multilateralo in razvojno sodelovanje: razrešen Igor Jukič, za vršilca dolžnosti imenovana Eva Tomič
 • direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov: razrešen in za vršilca dolžnosti imenovan Marko Rakovec
 • direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo: razrešen Slobodan Šešum, za vršilko dolžnosti imenovana Bernarda Gradišnik
 • direktorat za zadeve EU: razrešena Barbara Sušnik, za vršilko dolžnosti imenovana Ksenija Škrilec