Revija Tekstilec je uvrščena v dve svetovno najbolj ugledni bibliografski bazi. V Sloveniji je začela izhajati leta 1958 pod imenom Tekstilni obveščevalec. Leta 1973 je bila preimenovana v Tekstilec in to ime je ohranila do danes.

Revija Tekstilec (ISSN 0351-3386) je edina znanstvena revija s področja tekstilne in konfekcijske tehnologije ter oblikovanja tekstilij in oblačil v Sloveniji. Izhajati je začela leta 1958 pod imenom Tekstilni obveščevalec. Leta 1973 je bila preimenovana v Tekstilec in to ime je ohranila do danes. Od leta 2012 dalje izhaja tudi v elektronski obliki (ISSN 2350-3696). Na spletni strani www.tekstilec.si so prosto dostopni objavljeni znanstveni članki.

Revijo Tekstilec je ustanovila Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije. Od leta 2007 je urejanje revije in njeno izdajanje prevzel Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Do danes je izšlo že 337 zvezkov. Skozi leta sta se spreminjala njen zunanji izgled kot tudi vsebina.

Glavna in odgovorna urednica izr. prof. dr. Tatjana Rijavec z veseljem ugotavlja, da je revija Tekstilec od svojega začetka do danes vsebinsko in oblikovno zelo kakovostna, ki neprekinjeno izhajala vsa leta. Revijo danes sofinancirajo Agencija republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje ter Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje. Sponzor revije je Predilnica Litija d. o. o. Še vedno pomemben del sredstev zberejo tudi z naročninami.

Znanstveni zvezki že nekaj let izhajajo ločeno od strokovne priloge

V znanstvenih zvezkih so objavljene temeljne in aplikativne znanstvene informacije v angleškem ali slovenskem jeziku s slovenskimi naslovi člankov, izvlečki in ključnimi besedami. V strokovni prilogi, ki je v celoti v slovenskem jeziku, so objavljeni strokovni in rubrični članki s področja aktualnega dogajanja v tekstilni stroki doma in v svetu iz sledečih področij: tekstilna in tehnična vlakna, mehanska tekstilna tehnologija, konfekcijska tehnologija, kemijska tekstilna tehnologija in nega tekstilij, pametnih, funkcionalnih in interaktivnih tekstilij, tehničnih tekstilij in kompozitov, ojačenih s tekstilijami, oblikovanja tekstilij in oblačil, tekstilnih preiskav, udobnosti oblačil in kontrole kakovosti, tekstilne ekologije, ekonomije in trženja in tekstilnega izobraževanja.

Revija Tekstilec je uvrščena v dve svetovno najbolj ugledni bibliografski bazi

Znanstvene in strokovne članke recenzirajo domači in tuji strokovnjaki, predvsem člani Mednarodnega uredniškega odbora revije. Revija Tekstilec je uvrščena v dve svetovno najbolj ugledni bibliografski bazi, Web of Science in SCOPUS. V bazi Web of Science Core Collection (ESCI) so dostopni vsi znanstveni članki, objavljeni v reviji Tekstilec od leta 2015 dalje. V bazi SCOPUS je revija indeksirana od leta 1989, v letu 2019 je bila uvrščena v tretji kvartil, Q3. V slovenski bazi SICRIS je revija v kategoriji 1A3 (Z, A’, A1/2). Znanstveni članki so dostopni tudi v bazi DOAJ (licenca CC BY-SA) in druge tekstilne baze.

»Tekstilec ostaja prepoznavno ime v slovenskem znanstvenem in strokovnem okolju. Zaradi njenega obstoja imamo dober vpogled v zgodovino tekstilstva in oblikovanja tekstilij in oblačil. Danes ima revija dodelano tiskano podobo, z uvedbo spletne strani pa je postala globalno dostopna širši javnosti. Vedno več tujih raziskovalcev objavlja v reviji Tekstilec in citira znanstvene članke, objavljene v reviji Tekstilec. V Uredništvo revije predano skrbimo za kakovost objavljenih člankov, citiranost in za strokovno terminologijo s področja tekstilstva in oblačilstva,« je dejala glavna in odgovorna urednica izr. prof. dr. Tatjana Rijavec.

Izhajanje edine nacionalne znanstvene in strokovne revije na področju tekstilstva je izjemno pomembno tudi za izobraževanje strokovnega kadra, poudarja namestnica glavne in odgovorne urednice prof. dr. Tatjana Kreže.

Izhajanje edine nacionalne znanstvene in strokovne revije na področju tekstilstva je izjemno pomembno tudi za izobraževanje strokovnega kadra, poudarja namestnica glavne in odgovorne urednice prof. dr. Tatjana Kreže. »V okviru Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru (https://www.fs.um.si/oblikovanje-in-tekstilni-materiali/) in na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/o-fakulteti/oddelki/oddelek-za-tekstilstvo-grafiko-in-oblikovanje/) že desetletja izobražujemo strokovnjake s področja novih tekstilnih materialov, naprednih tehnologij in oblikovanja.«

»Tekstilna industrija Evrope in razvitega sveta že dolgo ni več le proizvodnja klasičnih tekstilij, ampak gre za visokotehnološka podjetja, ki proizvajajo napredne in visokozmogljive materiale in izdelke z visoko dodano vrednostjo. Naši diplomanti, magistranti in doktorandi so strokovnjaki na področju načrtovanja, proizvodnje, karakterizacije in uporabe materialov, kreativnega oblikovanja in modnega dizajna, ki pri svojem delu neprestano upoštevajo vse vidike trajnostnega razvoja. Sposobni so razpoznavanja problemov, njihove analize in predvidevanja rešitev v procesih proizvodnje naprednih materialov in izdelkov, sposobni so uporabe napredne informacijske in komunikacijske tehnologije, sposobni so sodelovanja pri vodenju podjetij, projektiranju, strokovnem svetovanju, trženju, zaščiti okolja, pri čemer so avtonomni in globoko zavezani profesionalni etiki,« je še dejala.

Mladi, radovedni, kreativni … pridružite se nam, postanite sodobni evropski inženirji/ke na področju oblikovanja in tekstilnih materialov.