Za 25. oktober napovedujejo protestni shod.

Glavni odbor sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ocenjuje, da vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico zaostankov v vrednotenju večine delovnih mest v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi ne odpravlja, temveč celo povečuje.

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je popoldne na izredni seji razpravljal o poteku pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju.

Razvrednotenje strokovnih nazivov

Kot je po seji glavnega odbora povedala njegova predsednica Marjana Kolar, Sviz kategorično zavrača predlog vlade, ker ne odpravlja plačnih nesorazmerij, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem. Na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa obstoječa nesorazmerja celo povečuje.

Opozarjajo tudi, da predlog pomeni radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov, da se z njim tem jemlje smisel oz. se jih v resnici ukinja. Pridobitev višjega strokovnega naziva namreč zmanjša celo na en sam plačni razred, je navedla Kolar.

“Nesprejemljiv predlog”

Prav tako je po njenih navedbah za Sviz enako nesprejemljiv vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v odnosu do učitelja začetnika – svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vse to bo namreč negativno vplivalo na kakovost pedagoških procesov, ocenjuje glavni odbor sindikata. Izpostavlja tudi, da vladni predlog povečuje razlike med raziskovalci in raziskovalkami ter visokošolskimi učitelji na eni strani ter zdravniki na drugi.

Kolar je pojasnila, da Sviz vztraja pri uskladitvi plač z aktualno inflacijo za vse zaposlene v javnem sektorju že v letu 2024, kar je po njenih besedah še posebej pomembno za zaposlene v plačni skupini J. Vladni predlog, da bi se uskladitev vrednosti plačnih razredov z inflacijo izvedla šele s 1. januarjem 2028, pa je zanje nesprejemljiv. Zavračajo tudi vladni predlog znižanja števila dni letnega dopusta.

Sviz že dolgo opozarja, da je šolstvo v krizi, da ni strokovnega kadra, da ni delavcev v kuhinji in še marsikje. In kaj dela vlada? S svojim odnosom kaže, kako malo ji je mar za šolstvo, ki je steber družbe. Zato bomo kaj več povedali na protestnem shodu, ki je predviden za 25. oktober ob 14. uri pred vlado,” je napovedala Kolar.