Po tem, ko je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrnil predlog sprememb Zakona o živalih, predlagatelji še niso vrgli puške v koruzo. Predloge, ki jih ocenjujejo za dobre, bodo še naprej podpirali, opozarjali na morebitne pomanjkljivosti in si še naprej prizadevali za večjo zaščito živali, povedo.

Minuli teden je stranka SD predlagala spremembo in dopolnitve zakona o živalih, ki je bila po obravnavi na redni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavrnjena.

Glavna predlagateljica, poslanka Meira Hot že od začetka svojega poslanskega mandata poudarja  dobrobit živali in s tem povezane nujne spremembe zakona. Nad zavrnitvijo predloga je seveda razočarana, predvsem zaradi mnenja, da ne gre za strokovne razloge za njihovo zavrnitev, temveč izgovore.

Zavrnitev ni bila argumentirana

»Naš predlog zakona je bil na matičnem delovnem telesu zavrnjen, žal ne z vsebinskimi argumenti, temveč že spet s tolikokrat slišanim »izgovorom« češ potrebujemo sistemske rešitve, vlada pa je dan pred obravnavo našega predloga na odboru, po večletnem zatišju, na hitro sprejela svoj predlog zakona o zaščiti živali. Vse te okoliščine žal, ne samo nas, predlagatelje zakona, temveč širšo zainteresirano javnost vse bolj utrjujejo v premisleku, da pri tem morda ne gre za iskreno namero urejanja tega, do sedaj zapostavljenega področja, temveč za politični prestiž, kar pa je po mojem prepričanju, ko smo dnevno seznanjeni s tragičnimi slikami mučenih, zapuščenih in trpečih živali, neodgovorno,« pove predlagateljica.

S podporo poslanske skupine SD je Meira Hot vložila predlog, ki predstavlja rešitev za najbolj akutna vprašanja skrbi za živali:

–        čipiranje psov in mačk,

–        preprečevanje, da se živali izpostavlja neprimernim pogojem,

–        omejitev in preprečevanje omejevanja gibanja živali,

–        prepoved ubijanje živali za namene pridobivanja kož in krzna,

–        uveljava »no kill policy«,

–        prepoved priveza psov na verige,

–        uveljava višjih kazni za prekrške.

–        prepoved priveza psov na verige,

–        uveljava višjih kazni za prekrške.

Predlog zakona je bil pri odboru zavrnjen, kljub temu pa predlagatelji upajo, da bo vlada spremembe kljub temu uvedla.

»Pričakujemo, da bo vlada prisluhnila opozorilom tistih, ki se dnevno srečujejo s stiskami živali, prav tako, da bo v določbah svojega predloga zakona bolj določno, kot se nakazuje sedaj, zapisala prepoved verig in uredila financiranje zavetišč na način, da bodo ta in občine razbremenjene dosedanjega finančnega bremena, ki ga same niso zmogle.«

Ne bodo odnehali

“Poslanska skupina SD bo tekom zakonodajnega postopka aktivna, amandmaje k vladnemu predlogu bomo vlagali tam, kjer so pomanjkljivosti in je premalo dorečenosti,” odločno sklenejo predlagatelji.