Štiri slovenske zveze v ekipnih športih (nogometna, košarkarska, odbojkarska in rokometna) so se s skupnim pozivom obrnile na lastnike in upravljavce telovadnic ter športnih dvoran in objektov. Pozvali so jih, naj ti objekti ostanejo odprti ter tako mladim športnikom in profesionalnim ekipam ostanejo na voljo za izvajanje treningov in tekem.

Kot so na zvezah pojasnili z dopisom, so jih v zadnjih dneh nekateri klubi, člani teh zvez, obvestili, da se na lokalni ravni že srečujejo z zapiranjem telovadnic oziroma športnih dvoran in objektov za določene vadbene skupine. S tem pa so športniki in športnice postavljeni pred vrata in jim je onemogočena vadba, izvedba športnih tekmovanj ter na splošno izvajanje aktivnosti.

Pripravili protokole za organizacijo tekem

Podpisniki poziva so poudarili, da se na vseh športnih panožnih zvezah dobro zavedajo resnosti trenutne situacije. V sodelovanju zvez in NIJZ so v svojih organizacijah pripravili protokole za izvajanje treningov in tekem, ki se redno posodabljajo in zajemajo upoštevanje vseh navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe.

Podpisniki poziva so poudarili, da se na vseh športnih panožnih zvezah dobro zavedajo resnosti trenutne situacije. V sodelovanju zvez in NIJZ so v svojih organizacijah pripravili protokole za izvajanje treningov in tekem, ki se redno posodabljajo in zajemajo upoštevanje vseh navodil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe.

Protokole klubi dosledno spoštujejo in izvajajo. Dokaz za to je tudi podatek, da ni javno znano, da bi bil kakšen klub, ki se ukvarja z dvoranskim športom, žarišče okužbe, so zapisali pobudniki dopisa.

Šport izjemnega pomena za družbo

Kot so poudarili je šport za celotno družbo izjemno pomemben, tako zaradi pozitivnega učinka na zdravje, zaradi navajanja otrok na prenašanje naporov, preizkušanje lastnih zmožnosti in s tem oblikovanje pozitivne samopodobe, ter razvoja družbeno sprejemljive oblike obnašanja in usmerjanja k strpnosti in sprejemanju drugačnosti.

Poudarjajo, da je šport veliko dal državi

V dopisu so sklenili, da je šport državi veliko dal in da smo na številne izjemne uspehe slovenskih športnikov in športnic upravičeno ponosni. Vsi ti uspehi pa so plod načrtnega, dobrega in predvsem dolgoletnega treniranja.

Zato poudarjajo, da naj telovadnic in športnih dvoran ter objektov ne zapirajo.

Zato poudarjajo, da naj telovadnic in športnih dvoran ter objektov ne zapirajo.

STA