Če ste novejše inovativno podjetje, ali pa načrtujete izgradnjo hotela, nikar ne spreglejte teh dveh razpisov.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022)«. Izvedbi razpisa je skupaj namenjenih 10,1 milijona evrov sredstev, od tega regiji Vzhodne Slovenije 6 milijonov evrov, Zahodni Sloveniji pa 4 milijone.

Novim podjetjem naproti

Ob spodbujanju podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je namen javnega razpisa tudi financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine, med katerimi so tudi inovativni potencialni podjetniki, nova in obstoječa inovativna podjetja »start-up« ter hitrorastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

Razpis je namenjen:

  • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
  • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
  • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Podpora ciljnim skupinam bo zagotovljena s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek strokovnjakov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Razpis je dostopen na spletni strani SPIRIT SLOVENIA, rok za prijavo je 23. september 2019.

Za rast turizma

Možnost financiranja naložb za trajnostno rast slovenskega turizma omogoča tudi razvojna banka SID. Objavljeni program ponuja pridobivanje povratnih finančnih sredstev z nizko obrestno mero in kasnejšo dobo odplačevanja.

Pogoji za pridobitev sredstev so, da ste:

  • podjetje z najmanj 2 zaposlenimi in poslujete najmanj 2 polni poslovni leti,
  • ste samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d. o. o. ali d. d. ali zadruga,
  • se bo investicija končala v 5-ih letih po odobritvi kredita in se bo izvajala v Sloveniji (z investicijo lahko pričnete največ 3 leta pred odobritvijo kredita),
  • bo vaša lastna udeležba v investiciji najmanj 15 % celotnih stroškov.

V okviru kredita lahko investirate v gostinske namestitvene zmogljivosti – hotele, počitniške domove, letovišča, turistične kmetije, planinske domove, mladinska prenočišča, avtokampe in tabore; v turistične infrastrukture športnega, zunanjega, poslovnega in zdraviliškega turizma ter turistične znamenitosti na področju kulture, zgodovine in narave ali različnih tematskih parkov.

Pridobite lahko kredit v višini 100 000 evrov in največ 20 000 000 evrov, rok oddaje vloge pa je do porabe sredstev. Razpis najdete na spletni strani Slovenske izvozne in razvojne Banke.