Minuli mesec je poteklo več kot 96.500 odločb za letne pravice iz javnih sredstev, med katere spada otroški dodatek, subvencija vrtca in državna štipendija. Kdaj jih lahko pričakujete?

Do 31. avgusta je poteklo dobrih 96.500 odločb za letne pravice iz javnih sredstev, med katere spada otroški dodatek, subvencija vrtca in državna štipendija. Do ponedeljka, 9. septembra, je bilo, kot poroča zurnal24.si, izdanih 45.985 odločb o podaljšanju. Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je v primerjavi z lanskim letom bilo izdanih za eno tretjino več odločb.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo preostanek odločb izdan v zakonskem roku 60 dni.

V primerih, ko odločbe o podaljšanju pravic niso bile izdane pravočasno, so vrtci višine cen določali različno. Nekateri so gledali ceno glede na razred po stari odločbi, drugi polno ceno, se pa je razlika nato obračunala v proračunu za nazaj. Na ministrstvu so za zurnal24.si poudarili, da se cena za vrtec obračunava za nazaj. To pomeni, da bodo vrtci položnico za mesec september izdali meseca oktobra, ko bo izdanih več odločb o podaljšanju pravic.

Državna štipendija in otroški dodatek se sicer izplačujeta najkasneje do 15. v mesecu za minulo mesec, glede na priznane pravice.