Državni zbor je na današnji seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil, da je predlog novele zakona o skupnosti študentov primeren za nadaljnjo obravnavo.

FOTO: Facebook

Državni zbor je na današnji seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdil, da je predlog novele zakona o skupnosti študentov primeren za nadaljnjo obravnavo. SDS z novelo predlaga, da bi bila Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pravna oseba javnega prava, in uvaja nadzor nad zakonitostjo in porabo denarja ŠOS s strani računskega sodišča.

S statusom pravne osebe bi uporabljali zakon o javnem naročanju

Poslanci so danes ob prvi obravnavi izrazili podporo predlogu novele zakona o skupnosti študentov, ki ga je v obravnavo predložila skupina poslancev SDS. Strinjali so se, da gre predlog v pravo smer, a hkrati opozorili, da je treba zakon v nadaljnjem zakonodajnem postopku dopolniti, da bo nastal celovit zakon, ki bo zagotavljal transparentno in namensko porabo sredstev.

Status pravne osebe javnega prava terja prilagoditev finančnega poslovanja organizacije. Tako bi se za naročila blaga in storitev s strani ŠOŠ moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev pa bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Po mnenju predlagateljev novele bi se moral v celoti spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja in omejitev plačil študentskim funkcionarjem in ostalim v študentskih organizacijah s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela.