S 1. novembrom so v Sloveniji pričela veljati nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se dotikajo tudi sanitetnih prevozov, ki so bili včasih dostopni pacientom, a na ZZZS trdijo, da do drastičnih sprememb ni prišlo.

Slovenski bolniki se že od lanskega novembra soočajo s krčenjem njihovih pravic, gre predvsem za bolnike, ki so del dlje časa trajajočega zdravja, ki imajo sedaj, po 1. novembru, pravico do prevoza z reševalnim vozilom zgolj do najbljižjega zdravnika oz. ustanove, kjer izvajajo določeno zdravstveno bolnico.

Tako si pacient več ne more sam izbrati zdravnika, ampak mu ga torej skorajda dodeli država. Pacient se sicer lahko odloči za zdravljenje na drugem koncu države, a do tja bi se moral peljati sam, kljub temu, da je morda specialist za določeno bolezen daleč od Maribora. Pacient se sicer za slednje lahko odloči, a sam nosi stroške poti. Velik problem je nastal recimo pri Ortopedski bolnišnici Valdoltra, kamor so se odšli zdraviti bolniki iz cele Slovenije, a jim sedaj nova pravila to onemogočajo. “S tem se po našem mnenju zavarovancem preprečuje uveljavljanje enakih možnosti in pravic do proste izbire izvajalca, pri katerem se želijo zdraviti,” so pred meseci povedali za Primorske novice na Valdoltri.

Se torej krati pravica starejšim, socialno ogroženim ter tistim iz odročnejših krajev?

Tudi v starem pravilniku enake napotitve

Kot so sporočili iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je do sprememb v pravilniku res prišlo, a bolniki naj le-teh ne bi začutili tako zelo, kot se je sprva zdelo, saj so bili bolniki že poprej nekako primorani izbrati sebi, lokacijsko najbližjega zdravnika ali specialista.  Z novim pravilnikom se nenujni reševalni prevozi sedaj opravljajo neprekinjeno, tako tudi ponoči ter ob vikendih in praznikih, medtem ko so se pred spremembami zgolj vsak delavnik med 7. in 20. uro.

Pravica do nenujnega reševalnega prevoza je bila tudi “po stari ureditvi” (pred 13.10.2018) zagotovljena le od stalnega prebivališča zavarovane osebe do najbližjega ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev in nazaj. Izjemo so na podlagi dosedanjih Pravil predstavljali le prevozi do tistih bolnišnic, ki opravljajo dejavnost izključno na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije in ortopedije (npr. Bolnišnica Valdoltra, Onkološki inštitut, psihiatrične bolnišnice, URI Soča).

To pomeni, da je po dosedanjih Pravilih imela npr. zavarovana oseba iz Maribora pravico do nenujnega reševalnega prevoza v Ortopedsko bolnišnico Valdotra (če so bili izpolnjeni pogoji, da ne more zaradi zdravstvenega stanja potovati z javnim prevoznim sredstvom ipd.) zaradi endoproteze kolka, čeprav to operacijo opravlja UKC Maribor, SB Ptuj, SB Murska Sobota, SB Celje in številni drugi izvajalci v Sloveniji. Ali drugače rečeno, v tem primeru je imela zavarovana oseba iz Maribora pravico do nenujnega prevoza v Valdoltro ne pa npr. na Jesenice (ali kamorkoli drugam), kjer prav tako opravljajo endoprotezo kolka” so pojasnili na ZZZS.

Dodana pomembna točka za prevoz s taksijem

Ker po novih pravilih torej zavarovana oseba nima pravice do povračila potnih stroškov do izvajalca, ki opravlja dejavnost izključno na področju psihiatrije, rehabilitacije, onkologije in ortopedije, temveč le za potovanje do najbližjega izvajalca, pa so dodali pomembno točko ter uredili možnost povračila prevoznih stroškov, če bolnik potuje s taksijem.

Povračilo se opravi v enaki višini, kot če bi potovala z osebnim vozilom (10% cene bencina na kilometer, zmanjšane za 3 % minimalne plače, veljavne v mesecu opravljenega potovanja). Skladno s prejšnjo oz. dosedanjo ureditvijo namreč zavarovane osebe niso imele pravico do povračila prevoznih stroškov za avtotaksi,” še pojasnjujejo pri ZZZS. Kljub temu, da so novosti stopile v veljajo s 1. novembrom, pa so lahko pacienti pri oddaljenih izključnih zdravnikih zaključili zdravljenje.

Bolniki z določeno vrsto raka še vedno napoteni na Onkološki inštitut v Ljubljani, s povračilom potnih stroškov oz. pravice do nenujnega prevoza

Še vedno pa prihaja do izjem, saj recimo v UKC Maribor ne zdravih vseh vrst raka, pri čemer so določeni bolniki še zmeraj napoteni na Onkološki inštitut v Ljubljani, do kamor imajo bolniki še vedno pravico za povračilo potnih stroškov oz. do nenujnega prevoza do OI Ljubljana. “Pojasnjujemo še, da je kontrolne preglede, ki v primeru onkoloških bolnikov lahko   trajajo  tudi  več  let,  možno  šteti  med  začeto  oz.  nadaljnje zdravljenje   (kontrolni  pregled  namreč  ne  predstavlja  začetek  novega zdravljenja),  prav  tako  vse  zdravstvene  storitve,  ki  spadajo v okvir kontrolnih pregledov (npr. mamografija, CT, analiza krvi…). To pomeni, da je  zavarovana  oseba  tudi  v  tem  primeru upravičena do povračila potnih stroškov oz. v primeru upravičenosti (nepokretnost pacienta oz. škodljivost javnega  prevoza  glede  na  zdravstveno stanje pacienta) tudi do nenujnega prevoza,” pojasnjujejo pri ZZZS.

Prav tako so v novem pravilniku dodali pomembno točko, in sicer povračilo potnih stroškov ter pravico do spremstva tudi za zavarovano osebo starejšo od 18. let, katere zdravje zahteva spremstvo, medtem ko so poprej imele to pravico zgolj osebe do 18. leta. Z novim pravilnikom se nenujni reševalni prevozi sedaj opravljajo tudi neprekinjeno, tudi ponoči ter ob vikendih in praznikih, medtem ko so se pred spremembami zgolj vsak delavnik med 7. in 20. uro.