Socialni demokrati Maribor ugotavljajo, da je v Mariboru viden napredek, a so kljub temu prav ti ključni gradniki skupnosti še vedno na preveliki preizkušnji.

Mestni svet

Maribor čakajo veliki izzivi, ki jim bomo kos le z upravljanjem, usmerjenim v zadovoljevanje temeljnih potreb vseh občanov. “Prepričani smo, da smo vsi nosilci oblasti in odločanja za to soodgovorni,” so sporočili iz SD Maribor

Zaupanje občanov v mestno politiko je resno načeto, mediji poročajo o vse več konfliktnih situacijah, zaznavamo nespoštovanje odločitev mestnega sveta, pojavljajo se zamude s plačili in zmanjševanje finančnih sredstev za šole in vrtce, nevladne organizacije, za dijake, študente … Pogosto lahko beremo o nenavadnih praksah pri korporativnem upravljanju javnih podjetjih in domnevnih kršitvah pravic zaposlenih v mestni upravi,” so še zapisali v SD Maribor

Prepričani so, da so nosilci oblasti imamo tako že na prvi prihajajoči seji mestnega sveta možnost narediti korak k izboljšanju odnosov med občino in Mariborčani ter posledično obnovitvi zaupanja v mestno politiko. Po mnenju Socialnih demokratov se drugačno upravljanje lahko doseže prvenstveno s spoštovanjem obljub, zavez in visoko stopnjo transparentnosti.

Ob tem v SD Maribor predlagajo, bi to najlažje dosegli z naslednjimi dejanji na mestnem svetu:

– podpremo sklep, ki županu nalaga, da objavi razpis za nadarjene dijake in študente za šolsko/študijsko leto 2023/2024;

– po glasovanju o tč. Poslovanje JHMB (GMS – 156) opravimo še glasovanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega holdinga Maribor d.o.o. (GMS – 069) in sprejmemo, da ustanoviteljske pravice v JHMB izvršuje Mestni svet MOM, torej rešitev/ureditev kot jo poznajo nam primerljivi pravni sistemi, ki stavijo na javno korporativno upravljanje;

– ob spoštovanju varstva osebnih podatkov in pristojnosti organov MOM opravimo razpravo o domnevnih kršitvah pravic zaposlenih ter nedvoumno ugotovimo, če je kdo izmed funkcionarjev zahteval odstranitev in uničenje posameznih dokumentov;

– ugotovimo, da je pri sprejetem Proračunu za leto 2023 v višini 194 mio € realizacija v obdobju I-IV na prihodkovni strani 60 mio € in na odhodkovni strani 75 mio € kar potrjuje resnost težke finančne situacije Mestne občine Maribor in nakazuje še na težje razmere v prihodnje.

Socialni demokrati Maribor vseskozi opozarjajo na problem podfinanciranosti MOM in menijo, da bi vlada morala spremeniti način financiranja mestnih občin. “Se pa zavedamo, da v času, ko je Republika Slovenija soočena z velikim bremenom odprave posledic naravne katastrofe, obstaja realna možnost, da bo do spremembe načina financiranja mestnih občin prišlo kasneje, kot smo pričakovali. Zato je še toliko bolj potrebno, da župan skupaj z mestno upravo skrbno načrtuje in odgovorno izvršuje proračun skladno s finančnimi zmožnostmi mestne občine in na način, da se prvo zadovoljijo temeljne in osnove potrebe vseh naših občanov,” pravijo v SD Maribor.  Navkljub velikim izzivom so prepričani, da lahko uspe. A le, če bo voden in upravljan drugače, so še zapisali.