Kot kaže, samotestiranje v šolah za zdaj ostaja prostovoljno, priporočeno pa je dvakrat tedensko. V kolikor se epidemiološko stanje ne izboljša, bi lahko samotestiranje postalo obvezno.

Samotestiranje ta trenutek še temelji na prostovoljnem odločanju. Priporočilo velja od prvega razreda dalje in začne veljati s 1. 11. , če bo epidemiološka slika slabša, pa lahko postane obvezno. O morebitni obveznosti že tečejo debate in usklajevanja.

Upravičeni do desetih testov tedensko

Minister Poklukar je izpostavil, da bo testiranje po novem priporočeno dvakrat tedensko, kar pomeni, da bodo vsi šolarji upravičeni do desetih brezplačnih hitrih testov mesečno. “Protokol se v tem trenutku pripravlja in bo izveden, kajti sicer tega v naslednjem tednu ne bo moč početi,” pojasnjuje zdravstveni minister.

Samotestiranje učencev, dijakov ter študentov je namreč financirano iz proračuna. Enako velja za teste iz zdravstvenih razlogov ter teste v zavodih. Ostali hitri testi za zasebno rabo ostajajo plačljivi, je še poudaril Poklukar.

Nekaj sprememb tudi pri nošenju mask

Samotestiranje je še zmeraj namenjeno necepljenim, cepljeni pa se morajo, v kolikor kažejo simptome, prijaviti na PCR test. Kljub izpolnjenemu pogoju PC, bo uporaba zaščitne maske obvezna:

– v dejavnostih zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter
– v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev, kjer prihaja do medsebojnega stika.

NIJZ, ki tedensko objavlja spremembe tudi s področja šolstva, v tokratnem dokumentu pravila v šolah ohranja: