Zaradi zaprtja restavracij in hotelov se ribogojci soočajo z viškom rib. Nekateri so jih podarili socialno ogroženim, vendar pa Mihec Trabe iz Ribogojstva Trabe opozarja, da bo dolgoročno verjetno potrebno zmanjšati število rib, kar pa se bo posledično poznalo pri ceni.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je pozval ribogojce in jih spodbudil, da v tednu pred veliko nočjo socialno šibkim družinam podarijo ribe, pišejo na portalu Naša super hrana. Organizacija in izvedba je potekala na lokalni ravni. Ribogojci so se povezali s predstavniki lokalnih skupnosti, občinskih uprav ali župnijskih Karitas in se z njimi dogovorili o količini in mestu oddaje rib. Odzvalo se je sedem ribogojnic.

Zanimalo nas je, kako omejeno akcijo komentirajo lokalni ribogojci, zato smo se obrnili na lastnika Ribogojstva Trabe. »Vzreja rib zahteva načrtovanje reje in prodaje vsaj za dve leti vnaprej. Trenutne razmere ne dopuščajo razumnih predvidevanj, ker nihče ne ve, kako bomo živeli takrat,« za Maribor24 pove Mihec Trabe.

Odločitev za zmanjšanje zalog s podarjanjem je razumna

»Ti, ki so se odločili sodelovati v tej dobrodelni akciji, so enostavno preveliki rejci, da bi se lahko na hitro prilagodili trenutnim razmeram. V izogib poginom, ki izhajajo iz overcrowding oz. prenaseljenosti so se seveda raje razumno odločili za zmanjšanje zalog s podarjanjem na socialno šibke,« komentira in doda, da razumljivo to ne more biti dolgoročni cilj.

»Ti, ki so se odločili sodelovati v tej dobrodelni akciji, so enostavno preveliki rejci, da bi se lahko na hitro prilagodili trenutnim razmeram. V izogib poginom, ki izhajajo iz overcrowding oz. prenaseljenosti so se seveda raje razumno odločili za zmanjšanje zalog s podarjanjem na socialno šibke,« komentira in doda, da razumljivo to ne more biti dolgoročni cilj.

»Velika večina rejcev je ob popolnem zaprtju turistično gostinskega dela gospodarstva ujeta v težave s prodajo za restavracije in hotele ter s tem povezanim potrebnim rednim izlovom rib iz svojih vzrejnih bazenov. Spadam med manjše butične rejce, ki se zaradi svoje hitre prilagodljivosti lažje znajdem v novonastali situaciji,« razloži Trabe.

Osebni arhiv Ribogojstva Trabe

Obeta se zmanjšanje količin in podražitve cen kmetijskih proizvodov

»Rejnih živali koronavirus ne zanima, še vedno priraščajo in potreben je stalen odlov in nato ponovno vlaganje mladic za nadaljnjo rejo. Trenutno ne vem, kakšne bodo potrebe trga čez leto ali dve kolikor traja reja do konzumne velikosti,« pove. »Zato se bomo prav gotovo mnogi odločili za zmanjšanje količin z vlaganjem manj mladic v naše rejne bazene. Iskanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem se bo zato v naslednjem letu ali dveh odrazila na ceni mnogih kmetijskih proizvodov,« opozori.

Mihec Trabe: »Zato se bomo prav gotovo mnogi odločili za zmanjšanje količin z vlaganjem manj mladic v naše rejne bazene. Iskanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem se bo zato v naslednjem letu ali dveh odrazila na ceni mnogih kmetijskih proizvodov.« 

Razloži, da trenutno opažajo pospeševanje prodaje z dostavo na dom, kar spodbujajo tudi sami z domačimi brezplačnimi izdelki. »V prihodnje se bomo mnogi raje prilagodili z rejo in zmanjšali količine,« pove Mihec Trabe.

Osebni arhiv Ribogojstva Trabe

Verjame, da se bodo tudi ti odločili za zmanjšanje količin v prihodnje. »Mladice je bilo vedno precej težko dobiti, sedaj mi jih že ponujajo iz več lokacij. Tudi suša nam že kaže na zelo problematično poletje z zmanjšanimi vodotoki, ki napajajo naše ribogojnice, kar prinese dodatna tveganja in povečanje stroškov s tehničnim aeriranjem in recirkulacijo vode za potrebe reje rib,« še razloži Mihec Trabe.