V letu 2024 naj bi se v proračun steklo 14 milijard evrov prihodkov, odhodki pa so namesto pri nekaj več kot 15,2 milijarde evrov zdaj načrtovani v višini 16,2 milijarde evrov.

Vlada je danes sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, v katerih je največ pozornosti posvečene obnovi po avgustovskih poplavah. Zaradi tega bodo prihodnje leto za milijardo evrov višji načrtovani odhodki, v Bruslju pa bomo poskusili upravičiti višji javnofinančni primanjkljaj.

Makroekonomske razmere so še vedno negotove, je ob predstavitvi predloga proračunov povedal finančni minister Klemen Boštjančič. Ocena škode po avgustovskih poplavah še ni znana v celoti, bo pa za odpravo posledic po prvih ocenah potrebnih več milijard evrov. Sanacija bo zahtevala preusmeritev znatnih sredstev znotraj proračuna, je dejal.

V letu 2024 naj bi se v proračun steklo 14 milijard evrov prihodkov, odhodki pa so namesto pri nekaj več kot 15,2 milijarde evrov zdaj načrtovani v višini 16,2 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi tako znašal 2,2 milijarde evrov oz. 3,3 odstotka BDP.

V predlogu državnega proračuna za leto 2025 pa je načrtovanih 14,6 milijarde evrov prihodkov in 15,8 milijarde evrov odhodkov. Primanjkljaj naj bi se znižal na 1,3 milijarde evrov oz. 1,8 odstotka BDP.

Že v tem letu 600 milijonov izdatkov

Javnofinančni primanjkljaj, ki je pomemben na ravni EU, kjer bodo prihodnje leto spet začela veljati fiskalna pravila, bo zaradi poplav namesto 2,8 odstotka BDP v letu 2024 znašal 3,8 odstotka BDP, je sklenila vlada. V načrte glede leta 2025 ni posegala.

Za odpravo škode po avgustovskih poplavah bo že v tem letu iz državnega proračuna za 600 milijonov evrov izdatkov. Za leto 2024 je vlada za ta namen predvidela 1,1 milijarde evrov sredstev, od tega 750 milijonov evrov v obliki rezerve na proračunski postavki ministrstva za finance, 350 milijonov evrov pa že pri posameznih ministrstvih.

Boštjančič je še povedal, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 ne bodo usklajevali. Enako velja za olajšave in lestvico za odmero dohodnine. Glede pokojnin je določeno, da se akontacija redne uskladitve v letu 2024, predvidene februarja, opravi že januarja.

STA