Tako učitelji kot starši, sedaj pa tudi društvo Ekologov brez meja, se na slovensko šolstvo vedno pogosteje obračajo zaradi nezadovoljstva nad pretirano uporabo plastike in ustvarjanjem odpadkov v vrtcih in šolah. Zato se društvo obrača na Ministrstvo, kamor podaja svoje predloge in kliče h koncu dvoličnosti odraslih.

Čeprav učbeniki in delovni zvezki v šolah mlade učijo odgovornega ravnanja z okoljem, praksa kaže nekaj drugega. Mogoče je najti kruh, parkiran v plastiko, avtomate, ki so polni sladkih pijač v plastenkah, plastične vrečke … Mnoge šole se sicer trudijo skrbeti za okolje, a vedno ne gre.

Vsak dan šolski in vrtčevski kuharji pripravijo tudi do pol milijona zajtrkov, malic in kosil, a od tega gre najmanj 3000 ton hrane med odpadke.

Kot v pozivu Ministrstvu povedo Ekologi brez meja, se običajno zatakne predvsem pri šolskih prireditvah, aktivnostih zunaj šole, šolskih ekskurzijah in drugih večjih dogodkih, kjer se na vse trajnostne ukrepe, ki so v času dnevne rutine še mogoči, pozabi.

»V teh dneh gori mnogo pragozdov po svetu, Amazonski pragozd gori, kot še nikoli. Potapljači iz morskega dna vlečejo enormne količine odpadkov. Novice o tem najbolj množično širijo mladi preko svojih družabnih omrežij. Mlade problematika okolja skrbi in zadeva, vedno glasnejši so. Zahtevajo čist in pravičnejši svet zase in za svoje otroke. In prav imajo! A obnašanje odraslih je velikokrat ignorantsko in dvolično,« so Ekologi brez meja zapisali v pozivu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Ekologi brez meja so tako pedagogom posredovali izobraževalna gradiva, ki predstavljajo preprečevanja nastajanja odpadkov, pozivajo pa tudi k podpori mladim pri uresničevanju ukrepov, povezanih z okoljsko problematiko. V času, ko idol mladih postaja Greta Thunberg, je slednje še kako pomembno.