Policisti so pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov. Tako je bilo tudi v zadnjem poostrenem nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov, ko so ugotovili kar 27 kršitev.

fotografija je simbolična

Neupoštevanje svetlobne prometne signalizacije je eden izmed tistih prekrškov, ki je opazen vsakemu udeležencu v cestnem prometu, nemalokrat pa je vožnja v rdečo luč vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Semaforji in luči na semaforji imajo svoj namen in pomen, zato prav vsi udeleženci v cestnem prometu pričakujejo, da se bomo vsi ravnali
po svetlobnih znakih na semaforjih.

Posebej pozorno na voznike, ki ne upoštevajo signalizacije

Policisti so pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov. Tako je bilo tudi v zadnjem poostrenem nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov, ko so ugotovili kar 27 kršitev.

Policisti so pri nadzoru cestnega prometa posebej pozorni na voznike, ki ne upoštevajo svetlobnih prometnih znakov. Tako je bilo tudi v zadnjem poostrenem nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov, ko so ugotovili kar 27 kršitev.

Poudariti velja, da so policisti v poostrenem nadzoru uporabili video nadzorni sistem, zato bo prekrškovni postopek, z vsemi dokazi, uveden tudi zoper tiste kršitelje, ki takoj po storjenem prekršku niso bili ustavljeni.

Opozarjajo, da je prevozitev rdeče luči nevarno početje

Opozarjajo, da je vožnja v rdečo luč na semaforjih nezakonito ravnanje in nevarno početje, zato bodo policisti tudi v prihodnje izvajali odmevne poostrene nadzore in uvedli prekrškovne postopke tudi zoper tiste voznike, ki jih policisti takoj po vožnji v rdečo luč na semaforju ne bodo ustavili.