Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke. Po mnenju sindikata naj bi vlada namreč neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice.

Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke.

Po mnenju sindikata naj bi vlada neposredno kršila drugo točko sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, ki govori o pripravi neodvisne primerjalne analize vrednotenja delovnih mest za zaposlene v javni upravi s posebnimi pooblastili (uniformirani poklici). Nato pa bi, če bi to izhajalo iz analize, delovna mesta in nazive policistov uvrstili v višje plačne razrede.