Kandidati morajo izpolnjevati vse formalne pogoje, poleg tega pa morajo biti tudi zdravi, dobro telesno pripravljeni ter vzdržljivi za fizične napore.

Policija vabi zainteresirane kandidate za policiste k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program Policist. Interesenti naj pošljejo vlogo za zaposlitev ter ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 18. marca 2020, in sicer tako, kot je navedeno v razpisu. ROK ZA PRIJAVE JE PODALJŠAN DO 9. APRILA 2020!

Kandidati morajo izpolnjevati vse formalne pogoje, poleg tega pa morajo biti tudi zdravi, dobro telesno pripravljeni ter vzdržljivi za fizične napore. Če ste iz pravega testa, ne oklevajte, prijavite se!

Kandidate bodo najprej varnostno preverili in preizkusili

Tiste kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo uvrstili v izbirni postopek, znotraj katerega bodo morali opraviti:

Kandidati med dveletnim izobraževanjem na Višji policijski šoli prejemajo tudi plačo

Na podlagi doseženih rezultatov bodo sprejeli odločitev, katerim kandidatom bodo ponudili zaposlitev. Z izbranimi kandidati bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli. Ta pogodba je za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa – od 1. oktobra 2020. Sklene se tudi pogodba o izobraževanju. Med izobraževanjem bodo zagotavljali pripravniško plačo, brezplačno prehrano in bivanje. Po uspešno zaključenem izobraževanju pa bodo s kandidati predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Več na tej povezavi.