Do sedaj osebna asistenca družinskih članov ni bila možna, z novim zakonom pa ministrstvo to omogoča.

Pomoč potrebuje 620 uporabnikov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je v osnutku novele zakona o osebni asistenci odločilo prisluhniti željam staršev. Vseh izvajalcev osebne asistence je trenutno 49 in zagotavljajo storitev 620 uporabnikom in uporabnicam. Od tega je 23 samostojnih podjetnikov, ki zagotavljajo osebno asistenco 40 uporabnicam in uporabnikom. Med 620 uporabniki je 120 takih, ki jim pomoč kot osebni asistenti nudijo zgolj družinski člani. Vseh osebnih asistentov skupaj je po podatkih ministrstva 1254.

Zaenkrat zakon zgolj predlog

Predlog zakona ostaja v javni razpravi do 29. julija, z njim pa želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Do takrat ministrstvo še naprej zbira mnenja in pripombe k predlaganim spremembam, so zapisali v sporočilu za javnost. Glede na osnutek novele samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence, saj so kot pravnoorganizacijska oblika organizirani skladno z zakonom o gospodarskih družbah za izvajanje pridobitne dejavnosti. Osebna asistenca pa se izvaja nepridobitno. Prav tako bodo morali imeti vsi izvajalci osebne asistence zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence ne glede na to, za koliko uporabnikov izvajajo osebno asistenco.

Kdo bo lahko osebni asistent?

Po besedah ministrstva bodo osebno asistenco lahko izvajali posamezniki s področja socialnega varstva, osebe, ki bodo te storitve izvajale kot osebno dopolnilno delo oziroma malo delo, invalidske organizacije. Osebni asistent pa bo lahko vsaka oseba, ki bo opravila usposabljanje po tem zakonu, bo polnoletna in bo imela primerne osebnostne lastnosti.

Zakon tudi z omejitvami

Osnutek predvideva tudi nekatere omejitve pri izvajanju osebne asistence. Velja pravilo, da morajo imeti osebni asistenti sklenjeno delovno razmerje z izvajalcem osebne asistence. Kljub temu pa dopušča nekatere izjeme za čas nadomeščanja redno zaposlenega osebnega asistenta. Tudi v tem primeru mora oseba, ki želi opravljati osebno asistenco, imeti opravljeno usposabljanje po tem zakonu. V tem delu se bo zdaj po napovedih ministrstva besedilo dopolnilo.

Osebna asistenca sedaj zakonska pravica

Po zakonu o osebni asistenci, ki se je začel uporabljati z letošnjim letom, je osebna asistenca zakonska pravica, medtem ko so jo do tedaj financirali preko programov ministrstva. Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe.

STA