Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego je pripravil dokument z nazivom “Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege”, ki srednje medicinske sestre oziroma zdravstvene tehnike oklestiti njihovih dosedanjih delovnih opravil. Zdravstveni delavci s tem poklicem bi sedaj lahko opravljali le še dela, zaradi katerih ni potrebno končati nobene medicinske šole. Pismo nesoglašanja z novim sistemom je javno objavila tudi zdravnica dr. Silvana Popov.

Srednje medicinske sestre, ki so doslej opravljale različna dela, ki so vključevala tudi denimo prevezovanje ran, izvajanje EKG skeniranja, odstranjevanje šivov in sponk, bi po besedah dr. Silvane Popov, lahko nadaljevale s svojim delom brez dokumenta, ki je nastal v strokovnem kolegiju.

Problematika se bo pojavila tudi pri izplačilih plač, prav tako bi se še povečala kadrovska podhranjenost v zdravstvu. Srednje medicinske sestre so sicer že sedaj opravljale vrsto del, za katere niso prejemale visokih plač – s skoraj petimi leti delovne dobe dobijo 800 evrov neto plače na mesec, bolničar negovalec z letom in pol delovne dobe pa nekaj pod 700 evrov.

Pismo zdravnice

Dr. Popova je pismo naslovila na slovenskega ministra za zdravje, Aleša Šabedra.

Spoštovani gospod Šabeder,

Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego je pripravilo dokument z nazivom: “Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege”. K temu dokumentu naj bi MZ podalo soglasje. Verjamem, da to ni res, ker je dokument ponižal srednje medicinske sestre oz. zdravstvene tehnike. Kolegij je ,po novem , med drugim dovolil srednjim medicinskim sestram (SMS) naslednja opravila: “Merjenje telesne temperature na razne načine in z različnimi termometri, omogočanje dostopa do verskih obredov, pomoč pri vzpostavljanju stikov s predstavniki verskih skupnosti “in še podobne bedarije, zaradi katerih ni potrebno končati medicinske šole .V novem dokumentu je navedeno, da SMS ne sme odstranjevati šivov in sponk, ne sme posneti EKG, ne cepiti, ne prevezovati kroničnih ran! Na strani 67 je zapisano, da SMS lahko preveže akutno rano z izjemo opeklinske rane! Kakšen nesmisel! Primer: akutno rano velikosti 10 cm lahko preveže, a opeklino ali kronično rano velikosti 1 cm ne bi smela prevezati!

Lahko bi naštevala še več bedarij iz tega dokumenta. Bistvo je, da je SMS katera je posnela nešteto EKG, prevezala nešteto akutnih in kroničnih ran, odstranila nešteto šivov in sponk… sposobna nadaljevati svoje delo brez dokumenta, ki ga je napisala ,,smetana,, slovenske nege. Verjamem, da marsikdo od piscev dokumenta ni naredil toliko prevezov , EKG-ja … kot ga je naredila moja SMS Marija in vse naše SMS. Tisti brez kilometrine v ambulantah bi radi učili SMS kako se posname EKG! Vklopiti aparat za EKG, namestiti elektrode in posneti EKG je izpadlo kot višja matematika! Narobe svet. Kdo bo financiral izobraževanje? Ali je ZZZS pripravljen plačati sestro v ambulanti družinske medicine kot diplomirano medicinsko sestro? Kdo bo povedal SMS da je ,kljub temu da je do sedaj bila sposobna narediti EKG, naenkrat postala nesposobna na podlagi mnenja tistih, ki so pripravljali dokument ?Kaj bo s sestrami tik pred upokojitvijo? Kaj bo v primeru, če ne bom poslala sestre na izobraževanje, da se po 30 let delovne dobe spet nauči, kako posneti EKG? Kdo mi lahko dokaže, da nisem jaz posnela EKG, ali prevezala rane v svoji ambulanti? Verjetno je še veliko vprašanj brez odgovorov.

Pisatelji dokumenta bodo povedali, da je dokument oblikovan v skladu z direktivo EU in da se moramo prilagajati EU. Ni res! Slovenija je edina država v Evropi, ki ima zaposlene diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah. Namnožilo se je DMS (diplomirane medicinske sestre) brez služb, pa so izmislili referenčne ambulante. Kaj če bi pisatelji dokumenta prepričali države EU, da odpirajo referenčne ambulante? Tega filma ne bomo gledali. Menim da gre za finančno okoriščanje določenih skupin ( različna izobraževanja, dogodki, šolnine ,obvezne članarine…) in da je dokument zaradi tega pripravljen. Možno je, da bodo odpirali nove šole za DMS, da bodo povečali vpis na fakultete za DMS, da želijo licence tudi za SMS…Cilj je ohraniti dobra delovna mesta, položaje in predvsem denar. Kaj imajo pacienti od tega ? Nič.

Predlagam, da sami preberete dokument, ki ima 79 strani , da ne dovolite interesnim skupinam ponižujoč odnos do SMS in, da preprečite finančno okoriščanje določenih skupin. SMS zna posneti EKG, odstraniti sponke, cepiti… in pika! Dokument v katerem so pisatelji ponižali naše SMS je sramota za slovensko zdravstvo!

Želim Vam vse dobro.
Silvana Popov dr.med. spec. spl. med.
Makole