NLB ocenjuje, da so bili omejevalni ukrepi kreditiranja Banke Slovenije prenagli.

NLB je danes vložila pobudo za presojo ustavnosti makrobonitetnih ukrepov omejevanja kreditiranja prebivalstva, so povedali v NLB. V banki verjamejo, da bo ustavno sodišče “zaradi narave in radikalnega vpliva ukrepov na kakovost življenja slovenskega prebivalstva” pobudo obravnavalo prednostno.

Ukrepi Banke Slovenije prenagli

V NLB ocenjujejo, da so bili omejevalni ukrepi, ki jih je Banka Slovenije uveljavila s 1. novembrom lani, uvedeni prenagljeno in v preradikalni obliki ter bi jih bilo treba umakniti, morebitne anomalije s strani posamičnih tržnih udeležencev pa nagovoriti z ustrezno usmerjenimi posamičnimi in ne sistemskimi ukrepi.

Banka Slovenije je pri potrošniških posojilih omejila ročnost, pri potrošniških in stanovanjskih pa razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Nova pravila so poskrbela za precej razburjenja, podatki Združenja bank Slovenije pa kažejo, da je število na novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih posojil novembra in decembra, po uveljavitvi ukrepov, izrazito upadlo.