Bruselj je določil, da je za izvoz določene osebne zaščitne opreme izven EU potrebno izvozno dovoljenje.

V veljavo je stopila vladna uredba, ki zahteva posebno izvozno dovoljenje za izvoz zaščitne opreme, sicer pomembne v boju proti novemu koronavirusu, izven EU. O dovoljenju bo odločalo gospodarsko ministrstvo ob upoštevanju mnenj zunanjega, zdravstvenega in obrambnega ministrstva.

Dovoljenje izdajo pristojni organi

Vlada z uredbo, ki je bila v petek objavljena v uradnem listu, uveljavlja izvedbeno uredbo Evropske komisije, ki je bila v evropskem uradnem listu objavljena 15. marca. Bruselj je določil, da je za izvoz določene osebne zaščitne opreme izven EU potrebno izvozno dovoljenje. Takšno dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, v pisni ali elektronski obliki. Brez takšnega izvoznega dovoljenja je izvoz prepovedan.

Evropska uredba se nanaša na varovalna očala in ščitnike, zaščito za obraz, opremo za zaščito nosu in ust, zaščitna oblačila ter rokavice.

V primeru morebitnih kršitev tudi kazni

Slovenija je ta določila v svoj pravni red prenesla s petkovo uredbo. Ta določa, da je vlogo za izvoz potrebno vložiti pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo. Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja ministrstvo pridobi mnenje ministrstev, pristojnih za zunanje zadeve, za zdravje ter za obrambo. Če kateri koli od omenjenih poda negativno mnenje, se izvozno dovoljenje ne izda.

V primeru morebitnih kršitev teh določil se lahko pravna oseba, samostojni podjetnik oz. posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo od 15.000 do 100.000 evrov. Za odgovorno osebo je predvidena globa med 3000 in 10.000 evrov, za posameznika, ki krši določila, pa kazen znaša od 3000 do 5000 evrov.

Odredba tudi za izvoz izven meja unije

Evropska uredba sicer opredeljuje tudi primere, ko je izvoz zaščitne opreme izven meja unije dovoljen, denimo z namenom podpreti usklajene podporne ukrepe institucij EU, odzvati se na prošnje za pomoč tretjih držav ali organizacij, podpreti redne dejavnosti organizacij za pomoč v tujini, zagotoviti oskrbo pri zunanjem delovanju držav članic EU, vključno z vojaškimi operacijami, mednarodnimi policijskimi misijami ali mednarodnimi civilnimi mirovnimi misijami, ali zagotoviti oskrbo delegacij EU in držav članic v tujini.

Če se zaščitna oprema nahaja v eni ali več državah članicah, od katerih nobena ni država članica, v kateri je bil vložen zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, je potrebno to navesti v zahtevku. Pristojni organi države članice, ki so prejeli zahtevek za izdajo izvoznega dovoljenja, pa se morajo posvetovati s pristojnimi organi zadevne države članice. Morebitni pridržki teh držav so za tisto državo, v kateri je bil vložen zahtevek za izvozno dovoljenje, zavezujoči.