Donacijska sredstva za odpravo posledic epidemije lahko nakažete na podračun državnega proračuna.

Ministrstvo za finance je, kot zapišejo na gov.si, zaradi izraženega interesa objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije.

Zbrana sredstva se bodo porabljala v okviru proračunske rezerve, vlada pa bo o njihovi porabi mesečno poročala Državnemu zboru.

Podračun proračuna Republike Slovenije: SI56 011006300109972
Sklic za pravne osebe: 18 10995-7300000-16115020
Sklic za fizične osebe: 18 10995-7301006-16115020
Namen nakazila: COVID-19
Koda namena: CHAR