V vzorcu začinjenega piščančjega mesa je bila potrjena prisotnost bakterije Salmonela spp.

Objavljen je nov odpoklic proizvajalca Perutnina Ptuj d.d. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru letnega programa vzorčenja odvzela vzorec mesnega pripravka z namenom preverjanja skladnosti z mikrobiološkimi kriteriji opredeljenimi v zakonodaji. V vzorcu začinjenega piščančjega mesa je bila potrjena prisotnost bakterije Salmonela spp. Živilo je glede na merila varnosti, določena v Uredbi (ES) št. 2073/2005, ocenjeno kot neustrezno.

Opis živila:

Gurman piščančji zrezki z bučnimi semeni
Neto količina: 600 g
Rok uporabe: 19.3.2019
Lot:1201608670
Proizvajalec: SI 71 ES Perutnina Ptuj d.d.

Ob pravilnem rokovanju ne predstavlja tveganja

“Proizvajalec je pričel s postopkom umika/odpoklica živila iz prometa. Potrošnikom svetujemo, da živilo vrnejo na mesto nakupa,” povedo na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Živilo ob ustrezni termični obdelavi in pravilnem rokovanju sicer ne predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov.