Predlogi sprememb otroškega dodatka naj bi šli v smeri univerzalnosti ter v smeri večje ločitve družinske in socialne politike. Ideje so različne, od enakega zneska za vsakega otroka, do višanja zneska s starostjo otroka.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih.

Ideja o univerzalnem otroškem dodatku se je v Sloveniji pojavila že večkrat, mnenja o njej pa so precej različna. Mnogi podpirajo rešitev, da bi bil otroški dodatek lahko enak za vse otroke, bodisi bi se višal s starostjo oziroma vsakim naslednjim otrokom ali pa bi se kombiniralo oboje.

Ideja o univerzalnem otroškem dodatku se je v Sloveniji pojavila že večkrat, mnenja o njej pa so precej različna.

“Spremembe otroškega dodatka v smeri univerzalnosti so še v pripravi, zato konkretnih podatkov še nimamo. Predlogi sprememb grejo v smeri večje ločitve družinske in socialne politike,” so sicer na vprašanje o podrobnostih sporočili z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pravica do otroškega dodatka lahko pripada enemu od staršev oziroma drugi osebi za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Enak znesek za vsakega otroka?

V preteklosti so na ministrstvu že večkrat omenjali možni načini ureditve otroškega dodatka, ki jih poznamo iz najboljših tujih praks, in sicer:

– Enak znesek otroškega dodatka (enotni otroški dodatek) za vse otroke do 18 let.
– Znesek otroškega dodatka se povečuje s starostjo otroka (npr. ena višina za otroke od 0-6 let, druga višina za otroke od 6-15 let in tretja višina za otroke od 15-18 let).
– Znesek otroškega dodatka je višji za vsakega nadaljnjega otroka v družini.
– Kombinacija 2 in 3 (zneski so višji za vsakega nadaljnjega otroka v družini in se povečujejo tudi s starostjo otroka).

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Velja od 1. 2. 2020 dalje.
Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v €) 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 191,40 117,05 128,75 140,47
2 od 191,41 do 319,01 100,08 110,63 121,12
3 od 319,02 do 382,82 76,27 85,25 94,19
4 od 382,83 do 446,62 60,16 68,64 77,28
5 od 446,63 do 563,60 49,19 57,41 65,57
6 od 563,61 do 680,56 31,17 39,01 46,81
7 od 680,57 do 871,98 23,38 31,17 39,01
8 od 871,99 do 1.052,75 20,36 28,16 35,95

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Velja od 1. 2. 2020 dalje.
Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1. otrok 2. otrok 3. in vsak naslednji otrok
1 do 191,40 117,05 128,75 140,47
2 od 191,41 do 319,01 100,08 110,63 121,12
3 od 319,02 do 382,82 76,27 85,25 94,19
4 od 382,83 do 446,62 60,16 68,64 77,28
5 od 446,63 do 563,60 49,19 57,41 65,57
6 od 563,61 do 680,56 31,17 39,01 46,81
7 od 680,57 do 871,98 29,52 37,31 50,84
8 od 871,99 do 1.052,75 23,43 31,23 40,85