Z današnjim dnem je na reki Soči, na območju Starega jezu v Solkanu, z delom začel informator. Ta bo obiskovalce obveščal o nevarnosti utopitve.

Fotografija je simbolična.

Delo informatorja je eden od ukrepov, ki jih predvideva sporazum za večjo varnost na območju reke Soče v Solkanu. Informator je z delom začel danes. Na lokaciji bo vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 10. in 19. uro.

Podpisniki sporazuma so poudarili, da absolutne varnosti pred utopitvami ni in je niti ne more biti zaradi same narave reke Soče. Sprejeti ukrepi in dejavnosti varstva pred utopitvami so namenjeni zgolj relativnemu izboljšanju varnosti na tem področju. Dosežen sporazum pomeni velik korak naprej pri sprejetih ukrepih v tem delu Soče. Po letošnjem testnem obdobju jih bo ovrednotila in po potrebi izboljšala posebna strokovna delovna skupina.

Sporazum so podpisali: župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, direktor Soških elektrarn Nova Gorica Radovan Jereb in predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen (foto: Mateja Pelikan)

Stari jez na Soči ni uradno kopališče 

Lokacija Stari jez na Soči pri Solkanu, ki velja za tradicionalno mesto kopanja, ni uradno kopališče, kot določajo predpisi. To pomeni, da se na tem območju vedno kopamo na lastno odgovornost. Podpisniki sporazuma po svojih najboljših močeh in v dobri veri izpolnjujejo večino pričakovanj javnosti, politike ter lokalnega in poslovnega okolja glede skupnega sodelovanja pri reševanju problematike varstva pred utopitvami na tej lokaciji.

Postavili so nove opozorilne table

Župan dr. Klemen Miklavič je po podpisu sporazuma povedal: “Več je ukrepov, mestna občina je nase prevzela tudi obveščanje. Večina ga je bila že izvedena preko objav v medijih in na družbenih omrežjih, postavljene so bile nove opozorilne table, čez reko je bila napeta jeklenica s tablo na območju, kjer se začne večja nevarnost. Postavili smo reševalno ploščad, v roku dveh tednov bomo postavili še dodatne informacijske table večjih dimenzij. Vse to je mestna občina že naredila.”

Poudaril je, da je bistvena novost sporazuma uvedba informatorjev: “Ti bodo predvsem tiste, ki so na tem območju prvič in ne poznajo nevarnosti reke, opozarjali na nevarnost in na opozorilne table, na katerih je v več jezikih pojasnjeno, na kaj je potrebno biti pozoren. Opozarjali bodo tudi na prisotnost hidroelektrarne, saj večina obiskovalcev, ki na to lokacijo pride prvič, zlasti tujcev, ne ve, da je tam hidroelektrarna. Da pretok, ki ga vidijo v tistem trenutku, ni stalen, ampak se lahko spreminja.”

Ob koncu sezone bodo uvedene ukrepe analizirali

Direktor Soških elektrarn Nova Gorica Radovan Jereb je izpostavil: “Podpisniki verjamemo, da bo tudi s temi ukrepi zagotovljena večja varnost na tem območju. Poudariti pa moram, da to ni urejeno kopališče in da absolutne varnosti na tem območju ne bo. Na osnovi rezultatov, ki se bodo pokazali do 31. avgusta letos, bo delovna skupina dorekla nadaljnje korake, kako še povečati varnost obiskovalcev na območju Starega jezu.”

Podpisniki bodo ob koncu poletne sezone izvedli skupno analizo uvedenih ukrepov in preučili možnosti morebitnih ukrepov za naslednjo sezono. Delovna skupina bo z delom začela v septembru in do naslednje sezone pripravila izhodišča za trajnejšo rešitev za varstvo pred utopitvami.

Nalogo informatorja, ki bo oblečen v belo majico z logotipom Mestne občine Nova Gorica in napisom “informator” in bo deloval do konca meseca avgusta, je pojasnil predsednik Kajak kluba Soške elektrarne Ivan Zagožen: “Naš informator bo dodatno prispeval k osveščenosti obiskovalcev tega prostora, kar bo pomembno prispevalo k varnosti obiskovalcev. Glavna naloga informatorja bo seznanjanje obiskovalcev z nevarnostmi pri kopanju v tem odseku reke Soče. V klubu smo veseli, da je prišlo do podpisa tega sporazuma. Menimo, da je to korak v pravi smeri, ki izboljšuje varnost in ne omejuje številnih dejavnosti v tem tako atraktivnem prostoru ter daje dobro podlago za nadaljnje sodelovanje .”