Kandidati, ki so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami, vloge posredujejo Društvu novinarjev Slovenije.

Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije objavljata javni razpis za dva predstavnika javnosti v Novinarskem častnem razsodišču. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev in drugih sorodnih področij. Rok za oddajo kandidatur je 9. september.

Pri izbiri kandidatov pravica do predhodnega nezavezujočega mnenja

Pisne kandidature skupaj s kratko obrazložitvijo zbirajo na naslovu Društva novinarjev Slovenije. Kandidati so lahko predlagani ali pa h kandidaturi pristopijo sami. V primeru, če kandidata predlaga nekdo drug, mora predlagatelj poskrbeti tudi za njegovo soglasje h kandidaturi.

Razsodišče ima pri izbiri kandidatov pravico do predhodnega nezavezujočega mnenja, končni izbor pa bosta opravili skupščini sindikata in društva, je danes sporočila generalna sekretarka društva novinarjev Špela Stare. Novinarsko častno razsodišče ima 11 članov, med njimi devet novinarjev in dva predstavnika javnosti. Mandat članov Novinarskega častnega razsodišča traja štiri leta. Naloga razsodišča pa je, da na podlagi kodeksa novinarjev Slovenije ugotavlja kršitve novinarskih standardov in etike.

STA