Novela zakona o trgovini, ki bo začela veljati v soboto, določa, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, medtem ko gre v primeru spletne prodaje za prodajo na daljavo, ki je novela ne ureja.

Trgovci bi se lahko na zaprtje ob nedeljah prilagodili tudi tako, da bi spletno prodajo in dostavo omogočali tudi ob nedeljah. V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) menijo, da ovir za takšno prodajo po noveli ni. “Naročila se lahko pripravljajo in če je dogovor z naročnikom, tudi dostavljajo ob nedeljah,” je za izdajo časnika Delo minulo soboto dejala predsednica TZS Mariča Lah. So pa za mnenje glede spletne prodaje zaprosili tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Lahova je poudarila, da zakon o trgovini ureja obratovalni čas, medtem ko delovni čas zaposlenih ureja zakon o delovnih razmerjih. Tako se po njenem mnenju delo ob nedeljah, če to zahteva delovni proces, lahko organizira, mora pa delodajalec izplačati vse dodatke za delo v manj ugodnem delovnem času, kot jih določa panožna kolektivna pogodba.

Novela ne ureja spletne prodaje

Ministrstvo pravi, da novela ne ureja spletne prodaje.

Ministrstvo pravi, da novela ne ureja spletne prodaje.

Zakon o dopolnitvah zakona o trgovini (ZT-1B) določa, da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, medtem ko gre v primeru spletne prodaje za prodajo na daljavo, ki je ena od oblik prodaje zunaj prodajalne. Ta se skladno s sedmim odstavkom 3. člena zakona o trgovini lahko opravlja tudi s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od vrat od vrat in na tržnici. Po našem mnenju torej določbe ZT-1B, ki prepovedujejo obratovanje prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevnih, prodaje, ki se opravlja zunaj prodajaln in s tem tudi na daljavo, ne urejajo,” so STA povedali na ministrstvu.

Od nedelje trgovine zaprte

Po noveli, ki bo začela veljati v soboto, trgovci ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh ne bodo več smeli določiti obratovalnega časa prodajaln. Izjeme bodo prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako bodo lahko ob nedeljah in dela prostih dneh odprte preostale manjše prodajalne s površino do 200 kvadratnih metrov, če bodo delo v njih opravljali nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in upokojenci.

Trgovci bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti

Trgovci pri TZS so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanje novele zakona o trgovini, je v ponedeljek za STA povedala Lahova. Presojo katerih delov zakona bodo predlagali in s kakšnimi argumenti, bo predvidoma znano prihodnji teden, ko naj bi bila končana pravna analiza.

Trgovci pri TZS so se odločili, da bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanje novele zakona o trgovini.

Ustavno sodišče je že leta 2006 presojalo zakon o trgovini zaradi omejitve nedeljskega obratovanja, in sicer so trgovci med drugim zatrjevali, da so bile izjeme glede nedeljskega obratovanja določene arbitrarno in da so zaradi nejasnosti povzročale zmedo. Sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje dela, ki je določal, da so lahko trgovine odprte do deset nedelj v letu. Postopek za oceno ustavnosti pa je, potem ko je bil zakon vmes spremenjen in so Mercator in drugi trgovci pobudo umaknili, Emona Obala pa se o umiku ni izjasnila, ustavilo.

STA