Podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma imajo možnost, da pridobijo nepovratna sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov. Vsi lastniki lokalov pa se, zaradi natančno določenih pogojev, ne razpis ne morejo prijaviti. David Rihtarič, lastnik RikiBar-a iz Zgornje Kungote je prepričan, da bi morali pomoč dobiti vsi, brez kakršnih koli pogojev.

Spirit Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19. Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Kdo je upravičen do sredstev?

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– I 56.101 Restavracije in gostilne,
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

AKTUALNO❗❗

👉🏻Objavili smo 𝐉𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐨𝐯𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬̌𝐤𝐨𝐯 𝐩𝐨𝐝𝐣𝐞𝐭𝐢𝐣 𝐯 𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐬𝐭𝐯𝐮 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐦𝐮 za čas…

Objavil/a SPIRIT Slovenija, javna agencija dne Ponedeljek, 16. november 2020

 

Znesek sofinanciranja: do največ 9.999,00 EUR v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

Način prijave
Navodila za pripravo vloge in način oddaje vloge so navedeni v pozivni dokumentaciji (3. poglavje) in javnem pozivu (14. točka).
Vlogo morate izpolniti in oddati s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja pozivnih obrazcev in prilog. Vlogo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si.

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na spletni strani Spirit Slovenija.

Spirit Slovenija še posebej poziva prijavitelje, naj preverijo, ali imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

Na razpisu ne morejo sodelovati lastniki vseh lokalov

Ker omenjeni razpis vsebuje kar nekaj pogojev, se nanj ne morejo prijaviti lastniki vseh lokalov. Mednje sodi tudi David Rihtarič, lastnik RikiBar-a iz Plintovca 33a pri Zgornji Kungoti. Gre za enega izmed lokalov v centru Bezjak, ki deluje tri leta in ponuja tople napitke, osvežilne pijače, kakovostna lokalna vina. Poleg pijače nudijo tudi hitre prigrizke, kot so topli sendviči, v poletnih dneh pa tudi sladoled.

Upad družin z otroki je bil viden, ker otroci niso mogli koristit igral, ki jih imajo na razpolago. V hladnih dneh, v mrazu, pa je nastal problem, ker imamo v lokalu majhen prostor. Ob upoštevanju varnostne razdalje in posledično zaradi malo sedišč obiskovalcev skorajda ni bilo oziroma jih nismo mogli postreči.

Kot je pojasnil David Rihtarič, se jim poletni vladni ukrepi zaradi covida-19 niso toliko poznali, saj imajo veliko pokrito travnato teraso. Med njihovi gosti je tudi ogromno kolesarjev in motoristov, ki se v lokalu osvežijo v toplih dneh. »Upad družin z otroki je bil viden, ker otroci niso mogli koristit igral, ki jih imajo na razpolago. V hladnih dneh, v mrazu, pa je nastal problem, ker imamo v lokalu majhen prostor. Ob upoštevanju varnostne razdalje in posledično zaradi malo sedišč obiskovalcev skorajda ni bilo oziroma jih nismo mogli postreči«.

David Rihtarič je prepričan, da bi morali pomoč dobiti vsi, ki so primorani imeti zaprte lokale, oziroma dejavnost zaradi ukrepov, brez kakršnih koli pogojev.
»Nismo si sami krivi da ne moremo obratovati. Stroški se nabirajo, plačevati jih je treba sproti, dohodka pa ni. Na roko nam gre najemodajalec, ki nam v času zaprtja ne zaračuna najemnine, vse ostalo pa je potrebno plačati. Mi osebno izpademo iz tega razpisa, in to kljub temu da imamo gostinsko dejavnost. Nimamo pa štirih zaposlenih in žal se ne moremo prijaviti na razpis«.

V RikiBar-u so v prvem valu izkoristili pomoč za delo na čakanju za dve zaposleni osebi, ostalo pa zaposlujejo dekleta, ki delajo preko študentskega servisa. V drugem valu koristijo, enako kot v prvem valu, delo na čakanju. »Ker smo dosegli manj kot 20% prometa v primerjavi z lani, smo lahko koristili tudi to pomoč. Razmišljali smo tudi o odpovedi, vendar se nismo odločili za to zaradi odpovednega roka. Upamo, da bomo lahko kmalu pričeli ponovno z delom«.

Nismo si sami krivi da ne moremo obratovati. Stroški se nabirajo, plačevati jih je treba sproti, dohodka pa ni. Na roko nam gre najemodajalec, ki nam v času zaprtja ne zaračuna najemnine, vse ostalo pa je potrebno plačati. Mi osebno izpademo iz tega razpisa, in to kljub temu da imamo gostinsko dejavnost. Nimamo pa štirih zaposlenih in žal se ne moremo prijaviti na razpis.

Rihtarič meni, da niso problematični lokali, kjer spoštujejo vse priporočene in obvezne ukrepe, saj je tam res poskrbljeno za razdaljo med ljudmi, za razkužila in podobno. Problem nastaja sedaj, ko se ljudje družijo doma, v malih prostorih, po kleteh, … kjer ni nobenega nadzora.
Dodaja, da je njihova prihodnost popolnoma negotova. Če se ponovi še tretji, četrti, deseti val, enostavno ne bo šlo več! »Mi še vztrajamo zaenkrat, vendar ne bo šlo več dolgo. Ogromno gostincev pa že zapira svoje lokale z večletno tradicijo«.