Piranski občinski svet je na dopisni seji, ki se je iztekla v četrtek, med drugim potrdil dopolnitvi sklepa o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju občine.

Nujnost obravnave te točke na dopisni seji izhaja iz problematike parkiranja na območju občine, s katero se občani na nekaterih lokacijah srečujejo predvsem v poletnih mesecih. Veliko krajanov in upravljavcev stanovanjskih blokov je zahtevalo ureditev parkirnega sistema v smeri celovito usklajenega sistema plačljivih parkirišč za upravičence do parkiranja na posamičnih lokacijah oz. parkiriščih, so na občini navedli ob sklicu seje.

Po novem plačljivih več parkirišč v Portorožu, Luciji in Strunjanu.

V skladu s sprejetim sklepom bo po novem plačljivo parkiranje na parkirišču za Splošno plovbo v Portorožu, in sicer bo med aprilom in septembrom prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo uro bo treba odšteti 1,50 evra, dnevno parkiranje (nad 10 ur) bo stalo 15 evrov, mesečni pavšal za pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža, pa bo znašal 60 evrov. Med oktobrom in marcem bodo veljale enake tarife, razen mesečnega pavšala, ki bo znašal 40 evrov.

Na parkirišču pod odcepom za Šentjane na Belem križu bo parkirni režim veljal med aprilom in septembrom, pri čemer bo prva ura parkiranja zastonj, za vsako naslednjo bo treba plačati 1,50 evra oz. 10 evrov za celodnevno parkiranje.

Ob vzpostavitvi novega makadamskega parkirišča na območju športne dvorane Lucija bo občina dala možnost izdaje mesečnih abonmajev za občane s stalnim prebivališčem v Piranu, lastnike stanovanj ter zaposlene na območju parkirne cone. Mesečno parkiranje bo za občane v tem primeru znašalo 13 evrov.

Na območju ob objektih Obala 130, 132 in 134 se bo parkirnino plačevalo vse leto, a bo prva ura še vedno brezplačna. Za vsako nadaljno uro se bo plačalo en evro, za celodnevno parkiranje deset evrov, mesečno parkiranje za domačine pa bo stalo 13 evrov.

Parkirišči pri Osnovni šoli in vrtcu Lucija bo ob delavnikih med 7. in 16. uro rezervirano za tam zaposlene, mesečni abonma pa bo znašal 13 evrov. Izven omenjenega časa bo parkiranje brezplačno.

Uvaja se tudi dodatna plačljiva parkirišča v Strunjanu. Na parkiriščih pri kiosku in nasproti gostile Trta bo od aprila do septembra vsaka začetna ura parkiranja stala 1,50 evra, dnevno parkiranje 15 evrov in mesečno parkiranje zaposlenih 13 evrov. Pred gostilno Sosič bo parkiranje plačljivo od aprila so septembra, in sicer bo vsaka začetna ura stala 1,50 evra, dnevno parkiranje 15 evrov ter mesečno parkiranje za zaposlene 13 evrov.

Sklep bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, razen na območju športne dvorane Lucija, kjer bo režim začel veljati z vzpostavitvijo makadamskega parkirišča.