Osnovna dejavnost in dejavnost dežurne službe v zobozdravstvu se sicer za enkrat še ne spreminja. Zobozdravniki pri delu izbirajo postopke z manjšim sproščanjem aerosolov, ki so velik dejavnik tveganja za prenos okužbe, in upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe.

V prvem valu epidemije se je zdravstveni sistem skoraj v celoti podredil zagotavljanju kapacitet za obravnavo in zdravljenje bolnikov s COVID-19. V zvezi s tem so bili načrti pripravljenosti zdravstvenega sistema na spopadanje z epidemijo najprej usmerjeni v notranjo reorganizacijo, da se zagotovi obravnavo vseh, ki to potrebujejo. “V drugem valu si ne moremo privoščiti, da bi znova popolnoma zaustavili zdravstveni sistem, zato ga je potrebno prilagoditi trenutnim razmeram,” so nam pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Izvajalci morajo zagotoviti zadostne kapacitete za pravočasno obravnavo pacientov

Povprašali smo jih kako zobozdravstvena dejavnost trenutno poteka. Povedali so nam, da morajo, v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na svojem območju z organizacijskimi ukrepi zagotoviti zadostne kapacitete za pravočasno obravnavo pacientov. “Izvajalci, ki sami ne morejo organizirati obravnave pacientov obolelih s COVID-19 se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem, v okviru katerega se vključujejo v delo teh točk oziroma ambulant. To velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma, na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost,” povedo.

Osnovna dejavnost in dejavnost dežurne službe v zobozdravstvu se sicer za enkrat še ne spreminja. Zobozdravniki pri delu izbirajo postopke z manjšim sproščanjem aerosolov, ki so velik dejavnik tveganja za prenos okužbe, in upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe.

Nujne zobozdravstvene ambulante v skladu z Odredbo delujejo regijsko v okviru zdravstvenih domov Ljubljana, Novo mesto, Maribor, Murska Sobota in med tednom v zobozdravstvenem domu Nova Gorica. Predvidena je še nujna zobozdravstvena ambulanta v okviru Zdravstvenega doma Koper.

Nujno zobozdravstveno obravnavo izvajajo osebni zobozdravniki sami

“V delo nujnih zobozdravstvenih ambulant se vključujejo tudi zobozdravniki koncesionarji. Nujne zobozdravstvene ambulante so sicer namenjene nujni zobozdravstveni obravnavi pacientov s sumom na okužbo s COVID-19, pacientov v karanteni ter pacientov, ki so okuženi oziroma oboleli zaradi COVID-19, torej nujnim zobozdravstvenim storitvam na primarni in sekundarni ravni zobozdravstvene dejavnosti, katerih opustitev bi pri teh pacientih vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja,” še povedo in dodajo, da obravnavo v nujni zobozdravstveni ambulanti predhodno uredi pacientov osebni zobozdravnik oziroma dežurni zobozdravnik. Nujno zobozdravstveno obravnavo ostalih pacientov pa izvajajo osebni zobozdravniki sami, tako kot do sedaj, oziroma je izvedena v sklopu dežurne službe.

Paciente z prepoznanimi dejavniki tveganja za COVID-19, pri katerih nujno stanje dopušča izvajanje brisa in čakanje na izvid, se napoti na odvzem brisa in testiranje. “V primeru negativnega rezultata jih nato obravnava osebni zobozdravnik ali dežurni zobozdravnik na koncu ordinacijskega časa. Mikro organizacija pridobitve brisov je v domeni izvajalca, čakanje na izvid brisa pa ne odloži urgentne obravnave.”

Aktivnosti na področju zobozdravstva so v celotnem obdobju koordinirane v največji možni meri. Strokovna podpora zaposlenim in nacionalna koordinacija poteka. Zobozdravniki se lahko vedno obrnejo na koordinatorje nujnih zobozdravstvenih ambulant v regiji ali na Odbor za zobozdravstvo, ki deluje v okviru Zdravniške zbornice Slovenije, zaključijo.