Kostanj sicer lahko nabiramo tudi v zasebnih gozdovih, vendar pod pogoji, ki jih določa zakon. Količina je omejena na 2 kilograma.

V skladu z zakonodajo morajo lastniki gozdov na svojem zemljišču načeloma dovoliti tako imenovano rekreativno nabiranje plodov, vendarle pa obstajajo izjeme, tudi pri nabiranju kostanja. Kot so nam pojasnili na Zavodu za gozdove Slovenije, se lahko na predlog lastnika v gozdovih, kjer ta drevje goji tudi zaradi plodov, drugim obiskovalcem nabiranje takih plodov prepove. Prepoved na predlog lastnika gozda odredi pristojni organ lokalne skupnosti (drugi odstavek 25. člena Zakona o gozdovih). “Razlog za prepoved nabiranja kostanja v gozdu je predvsem nabiranje kostanja za prodajo.

Lastnik gozda mora sam poskrbeti za ustrezno označitev prepovedi nabiranja plodov

Lastniki gozdov predlog za prepoved nabiranja plodov kostanja na gozdnih parcelah v njihovi lasti oddajo na svoji občini. Občinska uprava nato praviloma o predlogu odloča na podlagi strokovnega mnenja, ki ga lastnik pridobi na Zavodu za gozdove Slovenije . Če zavod presodi, da je predlog za prepoved utemeljen, izda odločbo. V odločbi je med drugim navedeno tudi, da je lastnik gozda dolžan na lastne stroške in na primeren način objaviti in označiti, da je v njegovem gozdu prepovedano nabiranje plodov.

Večinoma ne gre za več kot dva primera v Sloveniji na leto.

Ob tem so na Zavodu za gozdove Slovenije še dodali, da so tovrstni primeri zelo redki: “Večinoma ne gre za več kot dva primera v Sloveniji na leto.” Nabiralca, ki se prepovedi ne drži, lahko gozdni inšpektor oglobi za od štiristo do osemsto evrov.