Novi v. d. direktor uprave kriminalistične policije je Vojko Urbasa. Dosedanji direktor Boštjan Lindav mu je že predal posle.

Foto: GPU

V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je danes za v. d. direktorja uprave kriminalistične policije imenoval Vojka Urbasa, je policija objavila na spletni strani. Za STA so na policiji tudi potrdili, da sta dosedanji direktor Boštjan Lindav in Urbas danes že predala posle.

Urbas v policiji zaposlen 34 let

Vojko Urbas je v policiji zaposlen 34 let, od tega 19 let v upravi kriminalistične policije. Leta 1986 se je kot diplomant fakultete za elektrotehniko zaposlil v policiji, in sicer najprej na področju informatike in telekomunikacij, kjer je leta 1995 prevzel vodenje oddelka za prenosne in varovalne sisteme. Leta 1999 je uspešno končal izredni univerzitetni študij fakultete za organizacijske vede, medtem pa je leta 1997 prevzel tudi vodenje oddelka za specialno operativno tehniko.

Konec leta 2007 je postal vodja sektorja za posebne naloge v upravi kriminalistične policije, leta 2016 pa se je zaposlil v vodstvu sektorja za operativno tehnične sisteme v uradu za informatiko in telekomunikacije, so navedli v policiji.

Urbas je za svoje delo prejel številna priznanja, od bronastega in srebrnega priznanja za pomembne zasluge pri krepitvi varnosti do zlatega ščita policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.

Urbas je za svoje delo prejel številna priznanja, od bronastega in srebrnega priznanja za pomembne zasluge pri krepitvi varnosti do zlatega ščita policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.

Urbas bo kot vršilec dolžnosti začasno vodil skoraj tisoč slovenskih kriminalistk in kriminalistov, in sicer vse do vrnitve Branka Japlja, ki je trenutno na delu v tujini.

Lindav prevzema vlogo svetovalca

Dosedanji vodja kriminalistov Lindav bo v vodstvu policije prevzel vlogo svetovalca v. d. generalnega direktorja policije, in sicer za področje kriminalitete. Kot so navedli na policiji, ima namreč bogate operativne in vodstvene izkušnje, pod njegovim vodenjem pa je kriminalistična policija v zadnjih letih beležila izjemne uspehe, nekateri so bili tudi mejnik v zgodovini kriminalističnega preiskovanja.

Dosedanji vodja kriminalistov Lindav bo v vodstvu policije prevzel vlogo svetovalca v. d. generalnega direktorja policije, in sicer za področje kriminalitete. Kot so navedli na policiji, ima namreč bogate operativne in vodstvene izkušnje, pod njegovim vodenjem pa je kriminalistična policija v zadnjih letih beležila izjemne uspehe, nekateri so bili tudi mejnik v zgodovini kriminalističnega preiskovanja.

Tako je denimo policija januarja letos zaključila več kot dve leti trajajočo kriminalistično preiskavo, s katero je razbila mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami.

Novembra lani je razkritje madžarske mednarodne kriminalne združbe prineslo količinsko največji zaseg heroina – kar 730 kilogramov – na ozemlju Slovenije od njene osamosvojitve. Prav tako novembra so ljubljanski kriminalisti razkrili usklajeno delovanje več deset izvajalcev tehničnih pregledov, ki so jemali podkupnine v zameno za potrditev tehnične brezhibnosti vozil, ki so bila v resnici tehnično oporečna, so med drugim spomnili v policiji.

STA