Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo deset poslancev, proti so bili štirje.

Foto: Posnetek zaslona.

Kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je uspešno prestal zaslišanje pred odborom DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo deset poslancev, proti so bili štirje.

“Naša socialna država in socialna ureditev se krhata, revščina je pereča med prejemniki socialne pomoči, invalidi, upokojenci in prekarci. Slednji nimajo nobenih delavskih pravic,” je dejal Mesec. V prekarnih razmerjih dela med 150.000 in 170.000 ljudi, dobršen del del pa jih prejema manj od minimalne plače, je opozoril. Dodal je, da so določene pravice samo na papirju, ker je socialna država zbirokratizirana. “To bodo osnovna področja dela ministrstva,” je napovedal.

Glede izziva draginje, ki se kaže jeseni, bo treba po njegovem mnenju poskrbeti, da se bodo zvišale vsaj najnižje pokojnine, socialni prejemki in minimalne plače.

Pri boju s prekarnostjo je kot prvi ukrep napovedal okrepitev delovne inšpekcije. Poleg tega bi moral delodajalec tistega, ki dela samo zanj, zaposliti. Za ljudi v prekarnih razmerjih pa želi olajšali pridobitev nadomestil.

Minimalna plača mora biti 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov

Glede pokojnin je izpostavil, da si bodo na ministrstvu prizadevali, da bo pokojnina za polno delovno dobo znašala vsaj 700 evrov neto. Minimalno plačo pa bi dvignili vsaj na 800 evrov, kar piše tudi v koalicijski pogodbi.

Naročili bodo ponovni izračun življenjskih stroškov, na tej podlagi pa bodo določali različne prejemke. Minimalna plača mora biti vsaj 20 odstotkov višja od minimalnih življenjskih stroškov, je poudaril.

Oživili bodo socialni dialog in omogočili 30-urni delavnik, saj so te prakse v Evropi že zaživele.

Postaviti želijo še dva temelja socialne države

Na socialnem področju je napovedal, da bodo centre za socialno delo reorganizirali, tako da bodo socialni delavci lahko več na terenu. Na področju družine pa je kot imperativ poudaril enake možnosti. Vsi otroci morajo imeti po njegovih besedah enake možnosti za razvoj svojih potencialov. Kot eden od največjih problemov pa vidi nizke preživnine, kar bo treba urediti, meni.

Postavili bodo še dva temelja socialne države, in sicer stanovanja in dolgotrajna oskrba. Do leta 2030 naj bi zagotovili vsaj 20.000 javnih najemnih stanovanj. Na področju dolgotrajne oskrbe pa želijo postaviti nov koncept te oskrbe, ki bo zunajinstitucionalna. Dom za starejše občane mora biti zadnja opcija, pred tem pa je treba poskrbeti za solidarnostno oskrbo, denimo za pomoč in oskrbo na domu.

Mesec bo sicer po tem, ko bo ustanovljeno novo ministrstvo za solidarno prihodnost, postal minister na tem ministrstvu, kandidat za vodenje ministrstva za delo pa je Simon Maljevac.

STA