Jeseni bo država ponudila nepovratna sredstva za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Spodbude bodo namenjene tako fizičnim osebam kot občinam in pravnim osebam.

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim oziroma občinam in pravnim osebam oziroma gospodarstvu.

Do nepovratnih sredstev bodo upravičeni tisti, ki bodo gradnjo šele začeli, pa tudi tisti, ki so gradnjo že začeli, in sicer po 1. januarju 2021. To bodo izkazovali z računi za opravljena dela, izvedena po tem datumu.

V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki ga je sprejela vlada, je Eko skladu za spodbujanje gradnje stavb z visoko energijsko učinkovitostjo dodeljenih 22,7 milijona evrov.

Za občane na voljo 6 milijonov evrov

Na Ministrstvu Republike Slovenije za okolje so pojasnili: “Višina nepovratne spodbude bo tako kot do zdaj določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, način gradnje in vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala ter glede na kondicionirano površino stavbe. Za občane in občine bo spodbuda ostala nespremenjena kot v javnih pozivih iz avgusta 2019, za pravne osebe pa bo na novo opredeljena.”

Občanom bo na voljo tudi kredit z obrestno mero trimesečni Euribor +1,3 % in odplačilno dobo do 20 let.

Za spodbujanje novih naložb v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stav, za celovito prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- ali večstanovanjskih stavbah bo namenjenih 6 milijonov evrov.

Krediti tudi za občine in pravne osebe

Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe splošnega družbenega pomena ter za gradnjo stavb za posebne družbene skupine in stavbe javne uprave. Spodbude bodo na voljo tudi za novogradnje skoraj ničenergijskih stavb v lasti in uporabi pravnih oseb.

Za novogradnjo stavb v lasti občin in pravnih oseb bo namenjenih 16,7 milijona evrov. Do spodbude bodo upravičeni vsi vlagatelji, ki bodo investitorji in lastniki nepremičnin ter so gradnjo začeli v letu 2021. Občinam in pravnim osebam bodo na voljo tudi krediti po obrestni meri trimesečni Euribor +0 % z odplačilno dobo do 15 let.