Koliko zdravil porabimo v Podravju in Sloveniji? Poznamo svoja zdravila in možne neželene učinke pri uporabi več različnih? V lekarni vam lahko pregledajo zdravila in ugotovijo, katera so odveč ali katera niso primerna za sočasno uporabo.

Ste se kdaj vprašali, koliko zdravil sploh porabimo Slovenci?

Kot v letnem poročilu nakaže Nacionalni inštitut za javno zdravje, se je število izdanih receptov med letoma 2017 in 2018 povečalo, lansko leto je bilo tako izdanih kar 17 865 280 receptov. Do 10. leta starosti zdravila najpogosteje dobijo dečki, kasneje se številke spremenijo, več receptov za zdravila pa se izda ženskam. S starostjo predpisovanje zdravil narašča, najbolj opazen poskok v številu izdanih receptov se zgodi po 60. letu starosti.

V letu 2018 je bilo za originalna in generična zdravila izdanih 17 865 280 receptov v vrednosti 508 351 553 evrov, kar pomeni 8,63 recepta na prebivalca.

Izdaja receptov se med statističnimi regijami Slovenije razlikuje, največ zdravil zaužijejo v Pomurju, kar je mogoče povezati z gospodarsko razvitostjo, stopnjo brezposelnosti ter drugimi kazalniki življenjskega standarda. Tudi v Podravski regiji najdemo precejšnje število zdravil, najbolj pogosta so zdravila za bolezni srca in ožilja, zdravila z delovanjem na živčevje ter zdravila za bolezni prebavil in presnove.

 

Najpogosteje predpisana učinkovina v zdravilih je analgetik paracetamol, ki je sestavina 3,7% vseh izdanih receptov. Zdravila, ki delujejo analgetično, nastopajo tudi med desetimi največkrat izdanimi zdravili na zeleni recept, na vrhu so tablete Lekadol 500 mg, ki so bile v lanskem letu izdane kar 505 646-krat.

 

Očitno je, da ima vsak Slovenec v lasti veliko število zdravil, toda uporaba več različnih hkrati ni nedolžna. Nedavna raziskava na univerzitetni kliniki v Greiswaldu je ugotavljala, kako bolniki poznajo predpisana zdravila in kateri dejavniki vplivajo na poznavanje zdravil. Povprašali so jih o imenu zdravila, odmerjanju in indikacijah. Sodelovalo je 637 bolnikov, ki so uporabljali dve ali več zdravil, polovica pa jih je uporabljala pet ali več zdravil. Odgovore so primerjali z dokumentacijo pri njihovem osebnem zdravniku.

Preveč zdravil, premalo znanja

75% bolnikov je znalo pravilno poimenovati svoje zdravilo, 47% je znalo povedati bolezen, za katero je zdravilo namenjeno. Bolniki, ki so se zdravili  s petimi ali več zdravili, so slabše poznali svoja zdravila; tisti z višjo izobrazbo so bili bolje seznanjeni z uporabo predpisanih zdravil. Slabi dve tretjini bolnikov sta imeli načrt zdravljenja, kjer so navedena predpisana zdravila, učinkovine, odmerjanje, indikacije in druga navodila v zvezi z uporabo. Ti so tudi 2-3-krat pogosteje pravilno uporabljali svoja zdravila.

Pregled uporabe zdravil

Zaradi obilice zdravil v domovih državljanov ter možnih neželenih učinkov nepravilne rabe zdravil slovenske lekarne predstavljajo novo storitev. Pregled uporabe zdravil, v katerem vam bo farmacevt v manj kot pol ure odgovoril na vsa vprašanja glede uporabe zdravil, je namenjen pacientom z namenom izboljšanja načrta zdravljenja in zmanjševanja težav zaradi nepravilne rabe zdravil. Pogovor bo po prehodnem pogovoru potekal v lekarnah, v posebnem svetovalnem prostoru, kjer bo omogočena zasebnost.

Komu je pregled namenjen?

Vsem, ki uporabljajo zdravila, še posebej pa tem, ki imajo predpisanih več zdravil, ali niso prepričani, če svoja zdravila pravilno uporabljajo.

Kako se pripraviti na pogovor?

V Lekarnah Maribor nam povedo:

»Na pregled uporabe zdravil je dobro da prinesete svoja zdravila in prehranska dopolnila (po eno škatlico vsakega zdravila) , ki jih uporabljate, ali pa seznam zdravil, prehranskih dopolnil in vprašanj, ki bi jih želeli zastaviti farmacevtu.«

Kako bo potekala storitev?

»Ob začetku pogovora magister farmacije pridobi osnovne podatke o pacientu, zdravniku in zdravilih, ki jih jemlje. Pacient pove, kako zdravila jemlje od jutra do večera, kdaj jih vzame, kako glede na obroke hrane ter za katere bolezni so namenjena. Farmacevt še posebej preveri uporabo farmacevtskih oblik z zahtevnim režimom odmerjanja vdihovalniki, injekcije, kapljice za oči, pršila za nos. Farmacevt med pogovorom preveri ali zdravljenje izvajate redno, povpraša vas tudi po neželenih učinkih in o načinu shranjevanja zdravil.«

Nato boste dobili svojo kartico, na kateri bodo vse pomembne informacije o zdravilih in njihovi uporabi:

»Ob koncu pogovora farmacevt predlaga rešitve za prepoznane težave. Na primer, če ste jemali zdravilo pred obrokom, pa bi ga morali po obroku vam bo farmacevt svetoval pravilen režim jemanja, če ste napačno uporabljali pršilo za nos ali vdihovalnik, vam bo demonstriral pravilno uporabo. Farmacevt vam bo predlagal tudi spremembo režima jemanja v primeru interakcij med zdravili npr. ob sočasnem jemanju kalcija z bisfosfonati (zdravila za zdravljenje osteoporoze) vam bo svetoval dvourni zamik jemanja. Po koncu pogovora bo farmacevt za vas pripravil tudi osebno kartico zdravil.«

Cena pregleda znaša 27,54 evra, v Lekarnah Maribor je v času uvajanja uporabnikom omogočen 50% popust, pregled pa zato stane 13,77 evra. Na Lekarniški zbornici si prizadevajo tudi, da bi pregled umestili v paket osnovnega zdravstvenega zavarovanja.