V skupini fizičnih oseb sta bila v Svet KGZS izvoljena kandidata Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze Erna Skok in Franc Kangler.  

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je objavila neuradne izide volitev za člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini.

Neuradni rezultati na območju 11. volilne enote (Maribor):

  • V skupini fizičnih oseb sta bila v Svet KGZS izvoljena kandidata Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze Erna Skok in Franc Kangler.  
  • V skupini pravnih oseb je bil v Svet KGZS izvoljen kandidat Marjan Podobnik.  
  • V Svet območne enote je bilo izmed osmih voljenih kandidatov, v svet izvoljenih pet kandidatov Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze (Perko Anton, Skok Erna, Senekovič Venčeslav, Hauptman Simona, Protner Boštjan).

Podrobnejši podatki o glasovanju

Volilna komisija je preštela vse glasovnice, ki so bili oddane 4. oktobra, in jim dodala rezultate predčasnega glasovanja, ki je potekalo 30. septembra skupaj z volitvami pravnih oseb. Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 8,63 %, v skupini pravnih oseb pa 41,71 %.

Največ zanimanja je za članstvo v najvišjem organu KGZS, to je v svetu KGZS, iz katerega se voli tudi novega predsednika zbornice ter vse ostale organe zbornice (dva podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža). V skupini fizičnih oseb se je za 41 mest potegovalo 278 kandidatov s 14-ih list, za 13 mest v skupini pravnih oseb pa 46 kandidatov.

Na volitvah se je izmed 703 (fizične osebe) in 39 (pravne osebe) kandidatov izvolilo tudi člane v posamezne svete trinajstih območnih enot.

Volilna komisija bo iz ugotovljenih izidov glasovanja oblikovala poročilo o izidu volitev in predvidoma konec tedna objavila uradne rezultate. Predvidoma konec oktobra bo potekala ustanovna seja novega 54-članskega sveta, ki bo tudi izvolil novega predsednika in druge organe KGZS.